VISMA ENTERPRISE HRM

Personalledelse

Har du spørsmål?
Med Visma Enterprise HRM tilbyr vi en løsning der den ansatte enkelt kan fylle ut informasjon selv. Og med stor grad av automatisering slipper man å fylle informasjon som allerede er registrert. Som leder finner du blant annet aktuelle persondata og kompetanse- og stillingsinformasjon. Du finner også alle dokumenter som er sendt til deg for godkjenning; timelister, søknad om ferie og registrerte fravær. Du kan også registrere meldinger om nyansettelser og nye stillinger, og eventuelle andre endringer i ansettelsesforhold. Dessuten har systemet et rent og intuitivt grensesnitt som gjør jobben enkel og ukomplisert.

Stor grad av selvbetjening

Gjenbruk av eksisterende data

Stor grad av automatisering

Se video (2:37 min) og få et innblikk i vår personalløsning på web.

Webmoduler

Vårt lønns- og personalsystem har mange nyttige webmoduler. Her er noen av dem.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.