Mobil Omsorg

En fagløsning for pleie- og omsorgssektoren
Ta kontakt for demovisning

Visma Mobil Omsorg er en bærbar fagløsning for kommunale pleie- og omsorgstjenester. Løsningen er en webapplikasjon, utviklet i HTML5, og er tilgjengelig på de fleste mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett. Dette betyr at kommunene står fritt i valg av mobile enheter. Mobil Omsorg er et viktig bidrag i arbeidet om å styrke samhandling, effektivisering og kvalitetsheving av tjenestene innen pleie- og omsorg.

Visma Mobil Omsorg er en del av Visma Omsorg, vår helhetlige omsorgsløsning bestående av moderne funksjonaliteter som samhandler og utveksler informasjon, både seg imellom og med andre systemer.

Visma Mobil Omsorg er bygget på 3 grunnpilarer: Åpenhet, Brukervennlighet og Tilgjengelighet.

Se video og lær mer om Visma Mobil Omsorg (1:57 min)

 

Hvorfor velge Visma Omsorg Mobil


Samhandling, effektivisering og kvalitet

Mobil Omsorg gir tilgang på oppdaterte pasient/brukerdata og legger til rette for enkel kommunikasjon mot andre deltakere i en behandling, som fastlege og sykehus.


Alltid tilgang til oppdatert pasientjournal

Mobil Omsorg legger til rette for en mer effektiv arbeidsdag. Oppdrag og informasjon om pasienter/brukere lastes inn ved starten av arbeidsdagen, og oppdateringer kan hentes ned fortløpende. Rapporter skrives inn direkte mens man er ute hos brukeren, noe som eliminerer dobbeltregistrering og administrasjonsarbeid på kontoret.


Styrker pasientsikkerheten

Med kontinuerlig oppdatert informasjon og pasientjournal for alle brukere, blir kvaliteten på tjenesten bedre. All behandling og medisinering baserer seg på siste tilgjengelige informasjon – og selv endringer som blir lagt inn mens den ansatte er på farten vil være tilgjengelig. Tilsvarende kan informasjon som legges inn ute hos pasient/bruker, sikre at også andre som arbeider med pasient/bruker har siste oppdaterte opplysninger tilgjengelig.


Sikkerhet på mobile flater

Mobil Omsorg tilfredsstiller de strenge tekniske krav som stilles til sikker informasjonshåndtering for mobile løsninger. Samtidig styrker den sikkerheten knyttet til pasientbehandling, ved at all nødvendig pasientinformasjon alltid er oppdatert, og ved å redusere behov for papirutskrifter, som kan komme på avveie. Pålogging skjer ved brukernavn/passord. Det lagres ingen ukryptert sensitiv data på den lokale enheten. Hvis den mobile enheten kommer på avveie, vil dataen ikke være tilgjengelig uten brukernavn og passord.


Gjør arbeidsdagen mer fleksibel

Med mobile enheter kan hjemmehjelpere/sykepleiere lett kommunisere endringer i arbeidsplanen eller motta nye oppdrag mens de er «på farten». Informasjon om nye pasienter kan overføres uten at det er nødvendig å kjøre innom kontoret.


Enkel å bruke

Mobil Omsorg er enkel i bruk. Brukergrensesnittet er moderne og tilfredsstiller krav til brukervennlighet. Løsningen er fleksibel, og kan benyttes på en rekke ulike mobile enheter.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.