Innbyggerdialog

Innbyggerdialog par på benk
Direktoratet for e-helse har initiert oppdraget og prosjektet er delvis finansiert av staten. Det vil i første fase leveres tjenester for administrasjon av hjemmebesøk samt dialog mellom innbygger og helse- og omsorgstjenesten.

Helseinformasjon og e‑helsetjenester

De nye digitale tjenestene baseres på portalen Helsenorge.no og Bergen kommunes fagsystem, Visma Omsorg Profil. Helsenorge.no er en offentlig portal hvor innbyggerne har tilgang til helseinformasjon og e-helsetjenester. Tjenestene skal gi brukerne bedre oversikt og innflytelse over egen helse og behandling.

I dag preges dialogen mellom bruker/pårørende og ansatte i hjemmetjenesten i stor grad av telefonhenvendelser. Nå blir dialogen mer digital og tilgjengelig for alle involverte.

Jeg ønsker mer informasjon om tjenesten

De nye tjenestene skal gi brukere bedre oversikt og en mer effektiv kommunikasjonsplattform med helsetjenestene i sin kommune. Pårørende eller brukere kan blant annet sende beskjeder til hjemmetjenesten via Helsenorge.no. Brukerne vil også få bedre mulighet for å se avtalte besøk og avbestille besøk.

Leif Inge Jakobsen, produktsjef i Visma

 

Ansatte i hjemmetjenestene vil i større grad kunne styre hverdagen sin ved at flere henvendelser kommer via digitale kanaler og ikke via telefon. Ansatte, brukere og pårørende vil også kunne kommunisere via sikre kanaler slik at kravene til informasjonssikkerhet ivaretas.

Nina Mevold, kommunaldirektør i Bergen kommune

Digitale innbyggertjenester på helsenorge.no - Fase 1

 


Pilot i Bergen kommune

Når tjenestene er pilotert i Bergen kommune, vil de digitale innbyggertjenestene bli tilgjengelig for andre kommuner i Norge.

Befolkningens økte teknologibruk legger til rette for en mer moderne og fremtidsrettede løsninger i helsesektoren. Visma skal således bistå kommuner med å forbedre og forenkle dialogen mellom innbyggere og kommunen. Dette er et stort og viktig steg samtidig som det er et effektivt bidrag for å digitalisere pleie- og omsorgssektoren i kommune-Norge.

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Er du kunde, logg inn i Community hvor du kan være med på diskusjoner, stille spørsmål og få hjelp raskt. Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt her.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.