Visma Flyt
Skytjenester tilpasset offentlig sektor

Hvorfor Visma Flyt?

Tilgjengelig - Visma FLYT

Tilgjengelighet

Ingen som er født i 1993 og senere har opplevd en verden uten internett. Denne generasjonen nordmenn er ikke bare født med ski på beina. De har i tillegg lesebrett mellom hendene. For dem er mobiltelefonen like naturlig som elektrisitet. Også for de voksne er digitale løsninger en naturlig del av hverdagen. Vi handler, utfører bestillinger, endrer skatteopplysninger, leverer skolelekser, etc. på nett.

    • Det er forventet at tjenester fra offentlig sektor er tilgjengelig på nett, hvor som helst og når som helst.

Mobilitet - Visma FLYT

Mobilitet

Tidligere var det saksbehandlere på et kontor som dokumenterte saksopplysninger i datasystemer. I dag er det læreren som benytter nettbrett for å dokumentere elevutvikling i klasserommet, eller hjemmehjelpen som noterer i journalen på den mobile enheten hjemme hos den eldre. Mye av saksbehandling skjer nå av dem som utfører tjenestene.

    • Det er forventet at data og løsninger skal være tilgjengelig på mobile enheter.

Sosialisering - Visma FLYT

Sosialisering av tjenester

Offentlig sektor må forholde seg til publikum i sosiale medier på en helt ny måte. Publikum ønsker å mene noe om tjenestene de mottar og ønsker å påvirke dette tilbudet. Et naturlig spørsmål kan være om man må integrere sosiale kanaler med saksbehandlingssystemer.

På samme måte forventer brukerne av IT-løsninger i offentlig sektor mer enn bare fagapplikasjoner. De ønsker tilgang til fagkunnskap, nettverk, diskusjonsforum, mulighet til å påvirke utvikling, etc.

    • Det er forventet at IT-løsninger legger til rette for sosialisering. Sosiale medier sammensmeltes med fagapplikasjoner.

Intelligens utnyttelse - Visma FLYT

Intelligent utnyttelse av informasjon

I et samfunn preget av informasjonsoverflod fra et økende antall digitale kanaler, er det et sterkt behov for å trekke ut essensen. Dette er spesielt komplisert i offentlig sektor, hvor mange instanser må utveksle informasjon, og hvor mye av informasjonen er av sensitiv karakter.

  • Det er forventet at at gode IT-løsninger klarer å trekke ut virksomhetskritisk informasjon som er avgjørende for effektiv styring av virksomheten.

Skyen - Visma FLYT

Skyen

Offentlig sektor vil etter hvert etterspørre nye og innovative tjenester som vil være enklere tilgjengelig gjennom “skyløsninger”. Det vil bli en gradvis dreining bort fra lokale løsninger og egen drift.

IT blir mer og mer strategisk viktig for offentlig sektor. Når IT-ressursene kan bruke mindre tid på drift og vedlikehold av systemer får de mer tid til å satse på områder som tilgjengelighet, mobilitet, arkitektur og profesjonalisering av IT-anskaffelser.

  • Det er forventet at stadig flere IT-tjenester vil bli tilgjengelig som skytjenester.

community_ikonVisma Community er vårt nettsamfunn for kunder. Her informeres, diskuteres og deles praktiske tips om programvare og fag. Er du kunde? Bli med i Visma Community i dag!

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.