Visma Enterprise støtter arbeidsprosesser

Visma Enterprise Økonomi & Innkjøp er bygget opp av ulike produkter og moduler som understøtter alle arbeidsprosesser innen økonomi og innkjøp.

Regnskapsføring

Regnskap gjøres på forskjellige måter, alt etter hva som passer den enkelte virksomheten best. Men noen måter er mer effektive enn andre. Vårt system setter standarden, men ikke i den forstand at vi mener at dere bør legge om rutinene etter systemet. Nei, det bør være omvendt.

Les mer om regnskapsføring

Fakturering

I en kommune er det viktig med fleksible verktøy som støtter alle variasjonene i de forskjellige fakureringsrutinene. Internfakturering blir enkelt når dere kan velge mellom å belaste mottakers kostnadssted automatisk eller distribuere faktura og saksbehandle den ved hjelp av elektronisk fakturabehandling. Vår fleksible fakturaproduksjon tilbyr fakturapresentasjon som eFaktrua, via epost i tillegg til papirblanketter. Løsningen har også støtte for ekstern printfunksjonalitet.

Les mer om fakturering

Innfordring

Fordringsadministrasjon er en sentral del av økonomistyringen i en virksomhet, og er blant annet viktig for likviditeten. Noen velger å la oss håndtere sakene som overføres til inkasso. Andre velger å benytte en ekstern innfordringspartner som knyttes til vårt adapter for innfordring. Da automatiseres dataflyten mellom det eksterne innfordringssystemet og økonomisystemet, slik at administrasjonen blir mest mulig effektivt.

Fakturabehandling

Med en integrert løsning for fakturabehandling blir alle inngående fakturaer håndtert på en effektiv og sikker måte. Både papirfakturaer og elektroniske fakturaer rutes inn i en og samme løsning, og gir dere full oversikt og kontroll. Løsningen er rask å implementere, og krever beskjeden opplæring ute i organisasjonen.

Les mer om fakturabehandling

Budsjettering

Budsjetteringsprosessen er en sentral, og ofte arbeidskrevende, oppgave i en kommune. Det er mye å hente på å effektivisere dette arbeidet med et avansert og framtidsrettet støtteverktøy for alle fasene av budsjetteringsprosessen, det være seg ordinært årsbudsjett eller økonomiplan. Systemet gjør det enkelt å produsere rapporter for kontroll i budsjettarbeidet. Mulighetene for å lage analyser og simulere, gjør det til et godt verktøy for utarbeidelse av budsjettrammer.

Les mer om budsjettering

Avstemming på web

Visma Enterprise Avstemming er en integrert modul til Visma Enterprise Økonomi. Løsningen tilbyr god oversikt over alle avstemmingsoppgaver, forenkler arbeidet gjennom automatisering av både import og avstemming av poster.

Les mer om avstemming

Anlegg og avskrivning

Visma Enterprise Anlegg er en egen modul i Visma Enterprise Økonomi. Den gir oversikt over virksomhetens eiendeler og utfører avskrivninger i henhold til «KOSTRA» i virksomhetens økonomisystem.  

Les mer om anlegg og avskrivning

Låneforvaltning

Administrasjonen av kommunens låneportefølje krever sitt av manuelle rutiner og oppfølginger. Modulen for utlån gjør det enkelt å etablere og følge opp ulike lån, så som utbedringslån, etableringslån, sosiale utlån. Den er integrert med økonomisystemet og genererer automatisk bilag for alle transaksjoner som medfører regnskapsmessige føringer. 

Les mer om låneforvaltning

Oppdragsstyring

Vår løsning for oppdragsstyring gir en fullstendig og oppdatert oversikt over materialer og fysiske ressurser. Den gjør det også mye enklere å forvalte disse verdiene. Alle ansatte og registrerte objekter er integrert i aktivitets- og ressursstyringen, og løsningen tilbyr funksjonalitet knyttet til time- og materialbruk, fakturering og rapportering. 

Les mer om oppdragsstyring

Innkjøp

Innkjøp omfatter hele prosessen fra en bestilling/ordre skapes til varemottaket er registrert. For å kunne oppnå gode effektivitetsgevinster må systemet automatisere følgende rutiner: kontering, godkjenning, bestilling, ordresvar og registrering av varemottak. Dette skjer gjennom en brukervennlig webløsning, slik at all registrering og saksbehandling kan utføres ute i virksomheten, hvor behovet oppstår.

Les mer om innkjøp

Anbudsstyring

Gjennomføring av konkurranser og anbud er tidkrevende prosesser i det offentlige. Vår løsning for konkurransegjennomføring effektiviserer og kvalitetssikrer dette arbeidet. Dette gjør den blant annet gjennom å tilrettelegge for standardisering og gjenbruk av informasjon. I tillegg bidrar den til etterlevelse av loven om offentlige anskaffelser, samt virksomhetens egne prosedyrer for anskaffelser. Løsningen kan brukes både for innhenting av tilbud ved mindre anskaffelser, og for gjennomføring av alle typer store, komplekse anskaffelser. 

Les mer om anbudsstyring

Kontraktstyring

Når kontraktene er inngått skal de administreres og følges opp. Vår løsning for kontraktsstyring er et innholdsrikt verktøy med funksjonalitet som muliggjør enkel og effektiv publisering av inngåtte avtaler, slik at alle brukere i virksomheten som er berørt av de respektive avtalene får tilgang til informasjon om avtalene og hvilke leverandører som skal benyttes. Brukertilgangen kan styres etter roller, brukersteder, leverandører og avtaler.

Les mer om kontraktstyring

Visma Community er vårt nettsamfunn for kunder. Her informeres, diskuteres og deles praktiske tips om programvare og fag. Er du kunde? Bli med i Visma Community i dag!

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.