Økonomistyring

Hvorfor offentlige virksomheter velger Visma Enterprise

Det offentlige Norge møter stadig større krav til effektiv administrasjon. Derfor er det viktig med støtteverktøy som gjør det mulig å jobbe enda smartere. Da er det en forutsetning at IT-løsningene som skal brukes gjenspeiler norske forhold og den norske arbeidshverdagen.

Våre løsninger er et komplett system som understøtter og effektiviserer alle arbeidsprosesser innen økonomi og innkjøp. Her er noen av fordelene som gjør at stadig flere virksomheter velger våre løsninger:

Skapt for, og av, norske virksomheter

Visma Enterprise bygger på vår kunnskap om arbeidsprosesser og administrative rutiner i det offentlige Norge, og vi har lagt stor vekt på at programvaren skal være tilpasset den arbeidsdagen folk opplever i norske kommuner.

Helhetlig løsning

Vi har løsninger som dekker alle prosesser og støtter alle rutinene innen økonomistyring i kommuner og offentlige virksomheter. Som en helhetlig løsning dekker Visma Enterprise fagområdene Økonomi og innkjøp, Lønn og HR samt Ressursstyring. Systemet er fleksibelt, og du velger selv ut hvilke deler og moduler din virksomhet har behov for.

Integrerte prosesser

Funksjonalitet for brukeradministrasjon, selvbetjening og arbeidsflyt går på tvers av løsningene, og mellom de ulike arbeidsprosessene. Brukere på alle nivåer i virksomheten får tilgang til systemene i et brukervennlig webgrensesnitt. Dette muliggjør effektive arbeidsprosesser med høy kvalitet og full kontroll, fra behov oppstår til betaling er utført, fra innkjøp til fakturahåndtering. Samtidig forenkler det rutinene rundt f.eks. budsjettering og rapportering.

Automatisert dataflyt

Nøkkelen til effektivisering av prosesser ligger i å automatisere manuelle rutiner. Det krever et system som er framtidsrettet og bygget på moderne teknologi. En avansert integrasjonsarkitektur sørger for effektiv deling av data. Denne dataflyten skjer sømløst på tvers av de prosessene som støttes av Visma Enterprise, og den skjer også mellom Visma Enterprise og andre systemer.

Effektivt og delikat design

Rask forståelse og god oversikt oppnås ikke bare gjennom logisk strukturert funksjonalitet, men også gjennom grafisk design. Vår nye generasjonen programvare har et moderne og lekkert utseende. Effektiviserende arbeidsprosesser i et estetisk miljø vil gi brukerne en positiv brukeropplevelse.

Visma Community er vårt nettsamfunn for kunder. Her informeres, diskuteres og deles praktiske tips om programvare og fag. Er du kunde? Bli med i Visma Community i dag!