Offentlig sektor
Løsninger som forenkler hverdagen

Offentlig sektor

Våre løsninger til offentlig sektor forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon. Våre fagsystemer og systemer for økonomi, innkjøp, lønn og personal dekker alle behov en moderne offentlig virksomhet møter.

Barnevern

Barnevern Familia er fagløsninger til kommunalt og statlig barnevern samt for landets barnevernvakter. Våre løsninger ivaretar alle deler av saksbehandlings-prosessen, inkludert rapportering og avlevering av data til kommunenes økonomi og lønnssystemer.

Økonomi, Innkjøp, Lønn og personal

Visma Enterprise er vår nye generasjon helhetlig programvare for styring av økonomi og innkjøp, lønn og personal, ressurser og turnus.

Økonomistyring i offentlig sektor
Lønns- og personalsystem for offentlig sektor
Ressursstyring i offentlig sektor

Digitalt arkiv og Digital post

Med Visma Flyt Arkiv tilbyr vi et arkivsystem for elektronisk arkivering i sikker sone. Løsningen er enkel og brukervennlig og erstatter dagens papirarkiv. Visma tilbyr en enkel løsning som gjør det mulig å komme i gang med Sikker Digital Post ved bruk av SvarUt. Les mer om Visma Flyt - Digital Post.

SamPro

Visma Flyt SamPro er vårt nettbaserte samarbeids- og koordineringsverktøy for Individuell Plan (IP), Individuell opplæringsplan (IOP), Individuell utviklingsplan (IUP) og Stafettloggen. Løsningen setter brukeren i fokus og blir i praksis en viktig del av opplegget i en behandling eller rekonvalesens.

Få innsikt i hvordan Tromsø kommune jobber med Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Helsestasjon

Visma Omsorg HsPro er vår fremtidsrettede løsning for helsestasjoner. Løsningen har egne deljournaler for fysioterapi, flyktning, smittevern, skolehelsetjenesten, ungdoms-helsetjenesten, utenlandsvaksinering og svangerskapsomsorg, i tillegg til ordinær helsestasjonstjeneste.

Skole, barnehage, PPT og kulturskole

Visma Oppvekst er en helhetlig familie av løsninger for administrasjon av kommunens barnehage-, skole, og fritidstilbud. Som en del av denne løsningen oppnår våre kunder betydelige gevinster i form av moderne arbeidsprosesser, nyskapende samhandling og bedre tjenester for publikum.

Moderne skoleadministrasjon
Et solid og gjennomprøvd fagsystem for barnehager
Et komplett fagsystem for PP-tjenesten

Pleie og omsorg

Visma Omsorg Profil er en komplett løsning for pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i kommuner. Med Elektronisk Pasientjournal (EPJ) får ansatte i omsorgssektoren mer tid til rent omsorgsarbeid, samtidig som løsningen bidrar til økt trygghet hos brukere og pårørende.

Velferdsteknologi handler om mennesker

Velferd og integrering

Visma Velferd og Integrering innehar løsninger for sosialtjenesten/NAV, flyktningtjenesten og voksenopplæring.

Løsning for sosialtjenesten/NAV
Flyktning
Voksenopplæring

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.