VISMA ENTERPRISE HRM

Lønns- og personalsystem

For større virksomheter og offentlig sektor

Har du spørsmål?

Visma Enterprise HRM er et fleksibelt og presist lønns- og personalsystem som sikrer at alle får rett lønn til rett tid – uansett ansettelsesforhold. Alt er lagt til rette for en moderne og relevant personaloppfølging. Løsningen brukes av noen av de mest krevende kundene i markedet både i offentlig og privat sektor.

Lønns- og personalsystemet er bygget på norske forhold og tilpasset det komplekse offentlige regelverket. Krevende forhold med stor kompleksitet er vår hverdag.

Lønnshåndtering

Den grunnleggende lønnsfunksjonaliteten håndterer utlønning av medarbeidere og en rekke enheter på en tidsbesparende og oversiktlig måte. Samtidig gjennomføres lønnsfastsettelse og endringer for større eller mindre grupper som avviker fra standard, uten tidkrevende rutiner. Etterbetaling knyttet til endringer bakover i tid håndteres for alle typer ansatte og alle typer lønn.

Lønnsgrupper kan vedlikeholdes ut fra et ansiennitetsprinsipp og de ansatte kan enkelt knyttes til flere grupper. Alle data ligger lett tilgjengelig i den samme løsningen og kvalitetssikres som en del av input-prosessen.

Lønnsadministrasjon

 • Avansert system som er både fleksibelt og brukervennlig
 • Håndterer komplekse organisasjoner
 • Forenkler refundering fra NAV
 • Brukervennlig funksjonalitet for rapportering og analyse
 • Timeregistrering på web

Webmoduler

Vårt lønns- og personalsystem har mange nyttige webmoduler. Få oversikten her. 

Ressursstyring

Skaff vakter uten å kaste bort tid

Mange virksomheter har i dag ulike vaktordninger og turnus.  Etter hvert som behovet øker, merker man fort at mye tid går med til administrasjon.  Med Visma Enterprise Ressursstyring ligger alle vaktene tilgjengelig på nettet og mye vil løse seg med først-til-mølla-prinsippet. Annen vikarinnkalling skjer enkelt og greit via SMS, slik at du slipper å kaste bort tid og energi på telefonsamtaler og eventuell misnøye blant ansatte.

Les mer om Visma Enterprise Ressursstyring

Fordeler med Ressursstyring:

 • Avansert løsning for turnusplanlegging
 • Innkalling av vakter på SMS og web
 • Timelister og variabel lønn

Digital Vaktbok

For dager som forandrer seg underveis

Hvis du jobber i en bedrift med turnus- og vaktordninger vet du at det fort kan skje endringer i løpet av en arbeidsdag. Ansatte må bytte vakter, noen må jobbe overtid, andre får sykt barn eller må ta hensyn til noe annet uforutsett. En del av disse endringene kan ikke håndteres av de formelle personalsystemene der og da. Derfor har vi utviklet Digital Vaktbok – en mobil løsning for nettbrett og smarttelefon, hvor den ansatte selv kan registrere endringer som skjer i løpet av en hektisk hverdag. 

Les mer og se video om Digital Vaktbok

Fordeler med Digital Vaktbok:

 • Vaktinformasjon oppdatert 24/7
 • Designet for nettbrett
 • Ansatte registrerer endringer selv
 • Oversikt over tilgjengelige vikarer
 • Slipper papir

Rekrutteringsverktøy

Rekruttering gjort enkelt!

Visma EasyCruit er en nettbasert rekrutteringsløsning laget for å rekruttere nye ansatte, med hensyn til kompetanse, erfaring og profil, gjennom en fleksibel og strømlinjeformet rekrutteringsprosess.

Les mer om Visma EasyCruit

Fordeler med Visma EasyCruit:

 • Skybasert
 • Brukervennlig
 • Support på mange språk
 • Solid malverk
 • Integrert

BI-løsning

Hent ut nøkkeltall fra HR og økonomi.

Visma Enterprise benyttes av over 400 store norske virksomheter.  De aller fleste benytter hele løsningen, som innbefatter Økonomistyring, Lønn & Personal og Innkjøp. 

Dersom din virksomhet har Visma Enterprise, ligger veldig mye virksomhetskritiske data i løsningen.  Lønns- og personalutgifter, timer, fravær, ressursutnyttelse, inntekter, budsjetter, utgifter, innkjøp, med mye mer. Men det er svært mye data, som gjerne er fragmentert og utilgjengelig.  Det kan dermed være vanskelig å sammenstille flerdimensjonale analyser for å få god informasjon for å ta riktige beslutninger og oppnå god styring av virksomheten.

Les mer om vår BI-løsning

Fordeler Visma Enterprise BI:

 • Nøkkelferdig løsning
 • Standardiserte nøkkeltall
 • Tilgjengelig på web og mobil
 • Skybasert

Elektronisk reiseregning

Ut på tur – full kontroll

Reiser har blitt en naturlig del av arbeidshverdagen vår. Vi drar land og strand rundt for å delta på møter, seminarer og workshops. For mange blir reisene dessverre et ork på grunn av mye papirarbeid og tungvinn administrasjon. Vi mener at en reise skal være enkel, både for den som er på farta og for den som skal håndtere utgiftene. Med Visma.net Expense blir reisene enkle og effektive for alle involverte.

Les mer og se video om Visma.net Expense

Fordeler med Visma.net Expense:

 • Alltid tilgjengelig og oppdatert
 • Reiseregningen fylles ut med få tastetrykk
 • GPS tracking
 • Tilknyttet kredittkort

Personalledelse

I en bedrift med stadige endringer er god personalledelse viktig. God personalledelse har blitt et stort konkurransefortrinn, og er derfor en vesentlig del av lønns- og personalsystemet fra Visma. Med Visma Enterprise HRM får du tilgang til en moderne personal-suite på web som gjør det enkelt for både ansatte og ledere å holde informasjon oppdatert.  

Les mer og se video om Visma Enterprise HRM

Fordeler med personalledelse:

 • Stor grad av selvbetjening
 • Gjenbruk av eksisterende data
 • Stor grad av automatisering

Fleksibelt og enkelt personal- og lønnssystem

Visma Enterprise HRM brukes av noen av de mest krevende kundene i markedet både i offentlig og privat sektor. Lønnssystemet er bygget for norske forhold og tilpasset det komplekse offentlige regelverket. Krevende forhold med stor kompleksitet er vår hverdag.

Les mer om Lønnssystem

Mobile løsninger

for hjemmekontor, hyttekontor og kafékontor

Vårt digitale samfunn gjør at vi kan jobbe nesten hvor som helst. Enten det er på en kafé, på hytta eller fra en strandstol i sydligere strøk. Vi vil at folk skal ha denne friheten, og at den skal være lett å administrere. Derfor gir vi deg Visma Mobile Manager og Visma Mobile Employee, som gjør det mulig å blant annet motta lønnslipper, samt fylle inn og godkjenne reiseregninger ved hjelp av enkle apper.

Les mer om Visma Mobile Manager

Fordeler med Mobile løsninger:

 • Få tilgang til oppgaver hvor og når som helst
 • Godkjenne fakturaer og reiseregninger på farten
 • Kontroller mottatte dokumenter
 • Legg til kommentarer i dokumenter

Ferie og Fravær

Effektivisering av registrering, godkjenning og overføring av ferie og fravær

Visma Enterprise – Ferie og fravær effektiviserer hverdagen for både ansatte, ledere og lønns- og personalmedarbeidere. De ansatte kan registrere ferie og fravær på web og sende det til behandling hos nærmeste overordnede. Ved registrering av fravær fremkommer det en oversikt over de siste fraværene, inkludert fravær som er til behandling.
 
Ved registrering av ferie fremkommer det hvor mange feriedager som er disponible og hvor mye feriepenger den ansatte har til gode. Ved hjelp av oppgavelisten kan ledere hente frem ferie og fravær til behandling. De kan godkjenne, og dermed overføre informasjonen til lønns- og personalsystemet, eller avvise og sende tilbake til den ansatte. Ledere får opp et skjermbilde med informasjon om de siste fraværene. Ved ferie fremkommer det hvor mange feriedager som er disponible.

 

Fordeler med Visma Enterprise Ferie og Fravær:

 • Effektiviserer registrering
 • Oppdatert oversikt over gjeldende ferie og fravær
 • Opplastning av vedlegg
 • Gjenbruker opplysninger

Les mer om vårt lønns- og personalsystem for din sektor

For offentlig sektor

Det offentlige Norge møter stadig større krav til effektiv administrasjon. Derfor er det viktig med et lønns- og personalsystem som gjør det mulig å jobbe enda smartere. Med Visma Enterprise HRM får du en IT-løsning som gjenspeiler norske forhold og den norske arbeidshverdagen.

Les mer her

For større virksomheter

Stadig nye stillingstyper, turnusordninger, deltid og fleksitid, tariffer, pensjonsordninger og forsikringsavtaler? Et personal og lønnssystem må være fleksibelt nok til å håndtere stor variasjon og robust nok til å levere korrekt. Det gjør Visma Enterprise HRM.

Les mer her

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.