Bergen kommune digitaliserte helse- og omsorgstjenestene

Gevinsten ble økt lønnsomhet, effektivitet og trivsel
Få 8 gratis tips til digitalisering og gevinstrealisering

Da pleierne begynte med mobiltelefon på jobben fikk de mer tid til brukerne.

Ifølge rapporten IT i praksis 2016 henger kommunene etter i forhold til staten og det private næringsliv når det gjelder digitalisering. Kommunene mangler i tillegg fokus på innbyggerne og gevinstrealisering.

Dette gjelder ikke alle kommuner, og de som har vært innovative og tatt i bruk digitale løsninger melder om at innbyggerne blir mer selvbetjente fordi de får enklere og bedre tjenester, fagmiljøer og ansatte blir mer effektive fordi de får bedre verktøy, og styring og ledelse blir bedre fordi de får økt kunnskap.

Smart omsorg

Et område kommunene kan spare mye på å digitalisere tjenestene sine er innen helse og omsorg. Mye papirarbeid og gammeldagse løsninger for pleierne som er ute i felt har ofte gitt kortere tid til brukerne og gjort arbeidsdagen mindre effektiv enn den kunne og burde vært, hvis digitale løsninger hadde vært på plass.

Dette var noe Bergen kommune også kjente godt til, og som de tok konsekvensene av.

- Derfor startet vi Smart omsorg, som er et foreløpig treårig program for å modernisere og omstille helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune. Per i dag består Smart omsorg av fem delprogrammer, og herunder 28 prosjekter, sier programleder for Smart omsorg, Alette Hilton Knudsen.

Hun forteller om rutiner som var lite hensiktsmessige for medarbeiderne i hjemmebaserte tjenester, blant annet på grunn av tid som ble brukt til dobbeltregistreringer og unødig administrasjonsarbeid på kontoret.

- Tidligere måtte pleierne ta ut arbeidslistene på pasientene manuelt, og hvis det var endringer hadde de ingen muligheter til å sjekke og oppdatere opplysningene i journalsystemet. Da måtte de tilbake til kontoret, og så til brukeren igjen. Det trenger de ikke nå på grunn av den mobile plattformen, og det er her vi sparer tid og høyner kvaliteten på tjenesten fordi pleierne kan hente ut relevante og oppdaterte opplysninger der og da.

Se hvordan sykepleiere i Bergen fikk en mer effektiv hverdag.

Mobil omsorg ga stor gevinst

Et av prosjektene i programmet er Mobil omsorg, som Bergen kommune har utviklet i samarbeid med Visma. Fra oktober 2014 til januar 2015 ble det kjørt en pilottest i Årstad bydel.

Bergen kommune - Alette Hilton
Alette Hilton i Bergen kommune

- Resultatene vi fikk ut av dette er at vi sparer tid på rapportering, arbeidslister, hjemmebesøk og dokumentasjon. Pilotering i en bydel medførte at vi helt konkret sparer 15 minutter per pleier per vakt på å innføre Mobil omsorg, sier Alette.

Og mer tid spart gir mer tid til brukerne.

- Når det gjelder tid og økonomi utgjør de 15 minuttene til sammen 22 millioner på årsbasis for Bergen kommune. Av dette har vi valgt å ta ut en gevinst på 13 millioner.

Effektivt omsorgsverktøy

Men Bergen kommune har høstet flere gevinster enn tid og økonomi på å digitalisere helse- og omsorgstjenestene på denne måten, og pleierne uttrykker at de stort sett er svært fornøyd med å bringe mer teknologi inn i jobben.

- Vi har foretatt en spørreundersøkelse som bekrefter de ansattes erfaringer, og det er at Mobil omsorg fungerer som et effektivt verktøy på hjemmetjenestene.

Undersøkelsen ble oppsummert i fem punkter. Mobil omsorg viste seg å gi

 1. Bedre ressursutnyttelse
 2. Redusert stress for ansatte
 3. Økt pasientsikkerhet
 4. Bedre kvalitet på håndtering av pasientinformasjon
 5. Bedre kvalitet på dokumentasjon i pasientjournalen

- Hvorfor valgte Bergen kommune Visma Unique som leverandør til dette prosjektet?

- Det første er at vi allerede bruker Visma Omsorg Profil som Elektronisk pasientjournal (EPJ). Derfor var vi interessert i om de kunne videreutvikle dette til en mobil plattform. Vi sjekket med Visma om pasientsikkerheten blir ivaretatt på nettbrett og smarttelefoner, og det fikk vi en bekreftelse på at den blir gjennom Visma Mobil Omsorg.

App og skyløsning

Teknisk forklart er Visma Mobil Omsorg en lokal skyløsning for mobil og nettbrett til kommunale pleie- og omsorgstjenester. Visma Mobil Omsorg består av en app som er enkel og fleksibel, med et moderne brukergrensesnitt. Den brukes sammen med hovedsystemet Visma Omsorg Profil, og dette bidrar til å øke samhandling, effektivitet og kvalitet innen pleie og omsorg. Hele Omsorgsløsningen fra Visma er også kompatibel med andre systemer.

- Vi valgte mobiltelefoner fremfor nettbrett, og vi gikk fra 25 til 530 mobiler i drift, sier Alette.

I Bergen kommune falt valget på Samsung, men ifølge Visma kan Mobil Omsorg benyttes på iPhone og de fleste andre mobile enheter. Appen kan enkelt lastes ned fra blant annet App Store og Google Play.

For mange kan også det å gå fra “analog til digital pleie” være en brå overgang. Alette informerer om at de hadde få problemer i oppstarten på pilotprosjektet.

- Vi opplevde mer problemer i implementeringen til alle bydelene, og dette hadde tre årsaker:

 • Den første er tilgangen på trådløst nett, altså infrastruktur.
 • Den andre går på brukeradferd - telefonene ble noen ganger brukt til annet enn det som var tiltenkt
 • Den tredje gikk på oppgraderingen av MDM-løsningen Bergen kommune bruker for sikker distribuering av Mobil omsorg. Oppgraderingen da Visma Mobil Omsorg skulle implementeres var stor, og da oppstod det komplikasjoner med tilgangen til applikasjonen

- Det skal sies at selve applikasjonen Visma Mobil Omsorg har fungert etter intensjonen hele tiden.

Anbefaler digitalisering av helse og omsorg

Konklusjonen i rapporten Mobil omsorg - bedre bruk av ressursene som ble utgitt i samarbeid med SINTEF, var at innføringen av Mobil omsorg har gjort pleie- og omsorgstjenestene i Bergen kommune bedre og mer effektive. De identifiserer også noen kritiske suksessfaktorer for en vellykket implementering, deriblant:

 • Lederforankring er sentralt for ansattes involvering og forståelse
 • Sikre ansatte opplæring og ta hensyn til varierende kjennskap til smarttelefoner
 • Ha rutiner for tett oppfølging de første to ukene

Rapporten avsluttes med “På bakgrunn av resultatene fra prosjektet anbefales det at Mobil omsorg implementeres i de deler av pleie- og omsorgstjenesten som vil oppnå gevinster ved å ta dette i bruk.”

- Er digitalisering av helse og omsorg og andre tjenester noe du anbefaler andre kommuner å ta i bruk?

- Alt i alt er de ansatte positive, og vi anbefaler å ta i bruk mobiltelefoner og nettbrett innen helse og omsorg.

Vår ambisjon er at dette bare er starten. Vi ønsker etter hvert å bruke de mobile plattformene til flere ting, forteller Alette før hun avslutter:


- Vi ønsker at leverandører er med og utvikler i samarbeid med oss, og jo mer Visma er med og utvikler disse tjenesten og applikasjonene med oss, desto mer sannsynlig er det at vil vi anbefale dem videre.

Last ned vårt dokument og få tips om digitalisering og gevinstrealisering innen kommunal sektor.
Last ned 8 tips

Vil du ha en egen visning av Mobil Omsorg over nettet? Legg inn ønske om demo, så tar vi kontakt for å avtale tidspunkt for en webvisning.
Bestill demo visning

 

En mer effektiv hverdag for sykepleiere

Her kan du se hvordan Mobil omsorg gir en mer effektiv hverdag for sykepleiere i Bergen - samtidig som de får mer tid til brukerne:

team ikon

Visste du?

Svarene de ansatte i Bergen kommune ga da de ble spurt om hvilke gevinster de opplever at Mobil Omsorg gir:
 • Bedre informasjon om pasienter 88,9 %
 • Enklere å dokumentere 66,7 %
 • Kortere rapporteringsmøte 52,8 %
 • Bedre dokumentasjon 52,8 %
 • Bedre kvalitet i tjenesten 47,2 %
 • Mindre stress for ansatte 30,6 %
 • Mer ro i pausene for de ansatte 30,6 %
 • Bedre tid til hver pasient 13,9 %

Om Visma Unique

Norske kommuner digitaliserer sine tjenester i samarbeid med Visma Unique.

Våre løsninger til kommunal sektor forenkler administrative prosesser og arbeidsprosesser knyttet til tjenesteproduksjon.

Løsningene understøtter det meste en kommune driver med, blant annet:

Se mer


Klikk for å dele innhold
 

Analysetjeneste fra Facebook

Denne kampanjesiden benytter en analysetjeneste fra Facebook som gjør det mulig for Visma å målrette annonser til besøkende som har en Facebook konto. Om du ikke ønsker denne type annonsering kan du slå av denne funksjonaliteten i din Facebook profil. Les mer.