Kommunereform og digitalisering

Kommunale tjenester, digitalisering og forenkling.
Sammen moderniserer vi Norge!

Har du spørsmål?

Kommunale tjenester, digitalisering og forenkling

Samtlige bransjer blir i dag utfordret av større omveltninger i samfunnet.

Kommuner står også foran store omstillinger. Kommunereformen med kommunesammenslåing, lavere overføringer som følge av synkende oljeinntekter, eldrebølgen, og krav om bosetting for flyktninger er noen stikkord.

Dette er noe alle ledere må ha et aktivt forhold til.

Teknologi gir muligheter for å møte disse utfordringene.

Digitalisering, forenkling og mer effektiv bruk av kommunens ressurser kan gi økt verdiskaping i krevende tider.

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby tjenester på en ny måte, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige.

Digitalisering må føre til:

 • økt kvalitet på tjenestene
 • omlegging og forenkling av arbeidsrutiner
 • raskere saksgang og kortere svartid

Visma har gjennom de siste 30 årene utviklet og implementert sentrale IT-løsninger i samarbeid med norske kommuner.

Våre løsninger understøtter det meste en kommune driver med, enten det er i administrasjonen eller ute i virksomhetene. Ved sykehjemmet, skolen, i barnevernet på sosialkontoret, eller annen virksomhet.

Effekten tas ut hos innbyggere, de ansatte i kommunen og i ledelsen av kommunen. Gevinstene er allerede store.
De siste årene har kommuner, i samarbeid med Visma, tatt store steg for modernisering og digitalisering.

IT i praksis 2016

Rapporten «IT i praksis» fokuserer på trender og erfaringer innen digitalisering og strategisk bruk av IT i de 500 største virksomhetene i Norge, inklusive stat og kommune. Den ble lansert 24 august, ledet av Jan Tore Sanner. 

Her kan du lese referat fra møtet

kommune innbyggerFor innbyggeren

Folk flest i Norge forventer å forholde seg til kommunens tjenester på sin egen mobile enhet.

I dag kan man søke om barnehageplass eller hjemmehjelp fra kommunens hjemmeside, og som elev eller foresatt på en skole får man enkelt tilgang til all informasjon om elevens utvikling.

I dag samhandler mange ulike etater digitalt rundt barn, unge eller voksne som har sammensatte diagnoser og utfordringer.

Nå er digital post på full fart inn i de norske hjem. Visma har sammen med kommunene utviklet sikre løsninger for arkivering, som gjør det mulig å arkivere og sende ut brev, vedtak og informasjon digitalt.

Innen velferdsteknologi har vi bare sett starten på en omveltning av eldreomsorgen. Med Visma velferdsteknologi koblet med pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det, og kan bo lenger hjemme på en trygg måte.

Alt dette skjer nå, og gevinstene er allerede store!

Med over 30 års erfaring innen kommune og offentlig sektor er det ingen grunn til å vente med og ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Eldreomsorg • 220 kommuner
Sosial- og integrering • 210 kommuner
Barnevern • 400 kommuner
Samhandling og Digitalt Førstevalg • 350 kommuner
 

 

kommune ansatteFor de ansatte i kommunen

I dag har fagfolk i kommunen moderne verktøy på mobile enheter for å fungere optimalt der de er til enhver tid.

Nå kan hjemmesykepleieren slå opp i journalen til den eldre ved et hjemmebesøk, en lærer kan føre et fravær på en elev i klasserommet, en barnevernskonsulent kan raskt hente frem en handlingsplan eller vedtak for en familie ved et hjemmebesøk.

En leder kan godkjenne fakturaer eller fravær på en app, får inn alle reiseregninger digitalt og kan konsentrere seg om å kontroll og tiltak.

Saksbehandling foregår fortløpende der fagpersonen er... ved hjelp av enkle applikasjoner på mobile enheter.

Ansatte får også lønnslippen på mobil, eller kanskje trenger de å føre en reiseregning eller endre en vakt i turnuslisten.

Ja, nesten alt en fagperson trenger, har de på fingertuppen hvor som helst og når som helst. Dette skjer nå og gevinstene er allerede store!
kommunereform diagram

kommune ledereFor ledelsen i kommunen

Solid og kunnskapsbasert ledelse og styring vil bli avgjørende i tiden fremover. 

Ettersom mange kommuner har Visma sine løsninger både på det administrative og i selve tjenesteproduksjonen, har kommunen et fantastisk grunnlag for å hente ut styringsinformasjon. 

Men det er svært mye data, som gjerne er fragmentert og utilgjengelig. Store datamengder skaper utfordringer. 

Visma Enterprise BI er en løsning som lynraskt henter fragmentert informasjon og gjør det om til kunnskap. Løsningen er laget i samarbeid med kommuneledelsen i over 70 kommuner, som har beskrevet sine fremtidig behov for styringsinformasjon. 

Løsningen gir ledelsen informasjon og kunnskap for å understøtte beslutninger og gir mulighet for bedre styring av kommunen.

Nøkkelferdig løsning

 • Kom raskt i gang
 • Unngå komplekse løsninger
 • Unngå kostbar skreddersøm

Mobil og Web

 • Tilgjengelig hvor som helst, når som helst
 • Laget for mobilitet
 • Lett å bruke

Standardiserte nøkkeltall

 • Over 70 virksomheter har delt sine nøkkeltall
 • Forhåndsdefinerte nøkkeltall
 • Standard uttrekk og Kostra analyser

Skybasert

 • Lett tilgjengelig
 • Særdeles hurtig
 • Skalerbar
 • Kostnadseffektiv

 

digitalt tre

Digitalisering som effektivt verktøy

Alt dette skjer allerede nå i samarbeidet mellom norske kommuner og Visma, og vi er bare i startgropen av en digital omveltning.

Morgendagens utfordring krever at ledelsen i kommunen tar eierskap til muligheter som teknologi skaper.

Dette gjelder spesielt nå når kommunereformen er i gang. Benytt da anledningen til å se på digitalisering som et effektivt verktøy for å lykkes med en ny og mer robust kommune.

Offentlig sektor blogg

 

Har du spørsmål?

Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.