INNBYGGERINNSYN MED VISMA ENTERPRISE

Gi innbyggerne i din kommune innsyn i sine fakturaer

Folk flest forventer til å bli betjent av kommunen gjennom digitale kanaler. Samtidig opplever stadig flere kommuner at det er mer kostnadseffektivt å gjøre innbyggeren selvbetjent. Derfor satser mange kommuner på å tilby innbyggerne “Min Side”, hvor innbyggerne kan få god oversikt over sitt forhold til kommunen. Dette er en utvikling som akselererer i høyt tempo.


Du kan nå tilby Fakturainnsyn som en tjeneste

Med ”Innbyggerinnsyn” fra Visma Enterprise gjør kommunen det enkelt å tilby innbyggerne innsyn i sine fakturaer og mulighet til å søke om betalingsutsettelse.

Denne løsningen gir kommunen tre hovedfordeler:

  • Forbedret service til innbyggerne
  • Redusert antall telefon- og epost henvendelser
  • Sikrer lik behandling av alle innbyggere

Dette er altså en løsning der kommunens innbygger kan se sine egne faktura, dvs. Innbyggerinnsyn dokumenterubetalte faktura og fakturahistorikk. Det er også mulig å se selve fakturaen som en PDF. Løsningen har også funksjon for få tilgang til detaljer og eventuelle eksterne vedlegg samt funksjon for automatisk betalingsutsettelse.

Hva kreves for å komme igang?

Det kreves egen installasjon og avtale med ID-porten for å kunne ta løsningen i bruk.

Kontakt oss

OBS! Gjelder det en support sak? Ta kontakt her

Vi trenger ditt samtykke.