Visma Omsorg HsPro
IT-løsning for effektiv administrasjon av helsestasjonen

Funksjonalitet i Visma Omsorg HsPro

  • Metode for gjennomføring av planlagt konsultasjonsforløp basert på veilederne innen helsetjenesten sikrer gode arbeidsprosesser
  • Timebok for alle ansatte
  • Fleksibel og generell journalmodul
  • Kobling mellom timebok og kontaktdel med mulighet for rask oppdatering av informasjon
  • Tilgang til en rekke rapporter
  • Kommunikasjon mot SYSVAK
  • Tilpasset KITH sin EPJ-standard og kravene til sikkerhet
  • HsKom - Elektronisk mottak av meldinger, samt SMS-påminnelse av timeavtaler
  • Tilleggsfunksjonaliteten Helseprofil 0-20 år, gir en rask og tydelig oversikt over barn og unges ulike helsetilstand

Tilleggsfunksjonalitet i Visma Omsorg HsPro

Visma Omsorg HsKom

Visma Omsorg HsKom er en tilleggsmodul til Visma Omsorg HsPro. Modulen brukes for elektronisk meldingsutveksling med samarbeidspartnere i sykehus, laboratorier og legekontor, samt NAV/HELFO og SYSVAK. Modulen er integrert i Visma Omsorg HsPro og dokumentasjon blir liggende i barnets journal. Løsningen tilbyr i tillegg SMS-varsling av time på helsestasjonen.

Les mer

Visma Omsorg Helseprofil 0-20 år

Visma Omsorg Helseprofil 0-20 år er en verdifull tilleggsfunksjonalitet i Visma Omsorg HsPro. Modulen er integrert i journalen til barnet, og ivaretar lovkrav i henhold til kommunehelsetjenesteloven.

Helsepersonell vil få en mer strukturert registrering av data og en god oversikt over barn og unges ulike helsetilstand. Dette vil kunne gi et godt grunnlag for bruk av data til forskning.

Ønsker du mer informasjon om Visma Omsorg Helseprofil 0-20 år?
Last ned PDF (422 kB) her

community_ikonVisma Community er vårt nettsamfunn for kunder. Her informeres, diskuteres og deles praktiske tips om programvare og fag. Er du kunde? Bli med i Visma Community i dag!