Økonomi & innkjøp

Økonomisystem

Solid økonomisystem med alt du trenger av standardfunksjonalitet.                     

Kan bygges ut med funksjonalitet slik at du kan:
 • Utføre avskrivningene direkte i økonomisystemet
 • Automatiseres både import og avstemming av poster
 • Forvalte kommunens innlån og utlån i økonomisystemet

Solid og effektivt

Få full kontroll på kommunens økonomi

Vårt økonomisystem er bygget i samarbeid med flere tusen brukere i flere hundre kommuner og offentlige virksomheter. Det er robust system som er designet for effektiv håndtering av store transaksjonsmengder. Dermed er vi sikre på at vi kan hjelpe dere som jobber profesjonelt med regnskap til å få en enklere og mer effektiv arbeidshverdag. I bunnen har du et solid økonomisystem med alt du trenger av standardfunksjonalitet. 

Godkjenning på nett og mobil

Godkjenn faktura, bilag eller innkjøp på farten via mobilapp eller webgrensesnitt 

Nye mobile enheter er i ferd med å forandre fritiden og arbeidslivet. Vi leser nettaviser, sjekker e-post og oppdaterer Facebook på farten, og timelistene fylles ut alle andre steder enn på kontoret. Så hvorfor skulle ikke lederne i din virksomhet kunne godkjenne fakturaer, regnskapsbilag og bestillinger på bussen, hjemme eller på vei inn i et møte?

Så enkelt godkjenner du på nett og mobil: Dersom du skal godkjenne en faktura, kan du starte webapplikasjonen på din smarttelefon eller nettbrett og gjøre følgende:
På samme måte kan du også godkjenne regnskapsbilag og innkjøp. Dette gir en enklere hverdag for brukeren og er mer lønnsomt for virksomheten.

Elektronisk fakturering

I en kommune er det viktig med fleksible verktøy som støtter alle variasjonene i de forskjellige faktureringsrutinene. Internfakturering blir enkelt når dere kan velge mellom å belaste mottakers kostnadssted automatisk eller distribuere faktura og saksbehandle den ved hjelp av elektronisk fakturabehandling. Vår fleksible fakturaproduksjon tilbyr fakturapresentasjon som eFaktura, via epost i tillegg til papirblanketter. Løsningen har også støtte for ekstern printfunksjonalitet

Med en integrert løsning for eFaktura kan kommunen leve opp til innbyggernes forventninger om en effektiv elektronisk betalingstjeneste. Når avtalen er inngått, vil faktureringsprosessen automatisk generere elektronisk faktura i stedet for å skrive ut blanketter. Løsningen for eFaktura er også 100% integrert med rutine for AvtaleGiro.1. Automatiser faktureringsprosessen2. Penger som kommer inn på konto regnskapsførers automatisk3. Dersom penger ikke kommer inn sendes purring automatisk

Visma Enterprise Fakturering

Integrasjon mot Digital Postkasse til innbyggere

Digital kommunikasjon skal være hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsliv.

For å gjøre det enkelt for forvaltningen å kommunisere digitalt, har Difi etablert en sikker digital postkasse for innbyggerne. Innbygger velger selv postkasse for å motta digital post fra det offentlige, blant markedsaktørene Posten og e-Boks.

Gjennom denne løsningen får innbyggerne tilgang til sin egen digitale postkasse, tilsvarende dagens fysiske postkasse. Dette gir en sikker elektronisk kommuni­kasjon mellom privatpersoner og virksomheter, både offentlige og private.

Integrasjonen mellom Visma Enterprise og Digital postkasse til innbyggere sikrer at det er mulig å sende faktura fra Visma Enterprise Fakturering til personer som har registrert seg som mottakere av digital post. Å sende faktura til digital postkasse til innbyggere er et alternativ til blanketter og/eller ekstern print.

Automatisert fakturadistribusjon 

Gode integrasjoner mot forsystemer gjør at fakturagrunnlaget for de fleste fakturaer kan opprettes automatisk. På bakgrunn av fakturagrunnlaget sendes faktura til kunde direkte fra økonomisystemet.  For fakturering utover dette har vi en egen faktureringsmodul hvor dine enheter enkelt kan registrere sine fakturagrunnlag eller lage fakturautskrift på stedet. Regnskapsføring av inntekter skjer uansett automatisk.

 

Du kan enkelt sette opp slik at gjentagende fakturaer sendes automatisk, og løsningen er 100% integrert med rutine for AvtaleGiro. Med vår bankintegrasjon vil betalingen automatisk bli oppdatert og bokført i økonomisystemet, så snart pengene er på konto.

Dette er et fleksibelt verktøy som støtter alle variasjonene i de forskjellige faktureringsrutinene, også internfakturering.1. Send faktura til bedrifter i EHF format2. Send faktura rett i nettbank til privatpersoner3. Send faktura til sikker digital postkasse

Automatisk innfordring

Dersom innbetalingen ikke er dukket opp på konto til tiden, kan vår purre og inkassorutine settes i gang automatisk. Purringer etter avtalt mønster og overføring av saker til inkasso skjer effektivt og kontrollert. Noen velger å håndtere inkassosaker selv, mens andre velger å benytte en ekstern innfordringspartner.

Kasseløsning

Dersom din kommune har behov for kassefunksjonalitet tilbyr vi dette fullt integrert med økonomisystemet. Med Visma Enterprise Kasse kan vi ta imot betaling for salg av varer og tjenester og utfakturerte tjenester og samtidig få dette registrert og dokumentert, både for kunden i form av kvittering, og i virksomhetens regnskap. Løsningen tilbys i et webgrensesnitt. 

Automatisere innkjøp fra bestilling til betaling

Innkjøp omfatter hele prosessen fra et behov oppstår til varemottaket er registrert og faktura bokført og betalt. Ved å ta i bruk vår nettbaserte innkjøpsløsning integrert med økonomisystemet og fakturabehandlingen, er det mulig å realisere en helelektronisk innkjøpsprosess. 

Alt som trengs å gjøres manuelt er å melde fra om behov og godkjenne handlevogn. Ved behov er det også mulig å legge til en logistikkmodul som dekker intern- og eksternhandel. Dersom dere kun ønsker å automatisere deler av prosessen, er dette også mulig. Dere vil ha oversikt over status, samt kunne hente ned statistikk, fra enhver nettleser

 •  Faktura tolkes automatisk og bokføres automatisk. 
 •  Du trenger kun å godkjenne handlevogn og faktura

 

innkjop

Budsjett

Nå kan du fylle ut budsjett på nett i et enkelt og intuitivt grensesnitt. Alle fasene i budsjetteringsprosessen støttes, det være seg ordinært årsbudsjett eller økonomiplan. Systemet gjør det enkelt å produsere rapporter for kontroll i budsjettarbeidet. Mulighetene for å lage analyser og simulere, gjør det til et godt verktøy for utarbeidelse av budsjettrammer.

Ebudsjett

Smart lønnsbudsjettering

Du kan enkelt importere lønnsgrunnlaget inkludert stillingsdetaljer i løsningen. Du kan endre lønnsgrunnlag, opprette nye stillinger, kopiere stillinger og slette stillinger. På den måten kan du få full oversikt over kommunens største kostnadspost, nemlig lønnskostnader.
Den manuelle administrasjonen og sammenstillingen av regneark blir borte, og budsjettet blir sammenstilt og akkumulert fortløpende.

Fordeler med budsjettløsningen:

 • Effektiviserer budsjetteringsarbeidet
 • Gode rapporter gir bedre oversikt og kontroll over kommunens økonomi 
 • Fleksibel inndeling i budsjettansvar og områdestruktur 
 • Valgfrihet i forhold til budsjetteringsnivå

Digitalt regnskap

Ved å oppbevare dokumenter, bilag og fakturaer elektronisk sparer du både tid og hyllemeter.

Elektroniske fakturaer leses automatisk inn i løsningen, papirfaktura skannes og tolkes og andre regnskapsbilag skannes eller kobles til. På den måten kan du bli kvitt permene og få et fullelektronisk regnskap.

Fakturaen eller bilaget sendes ut til elektronisk saksbehandling i et webgrensesnitt for kontering, attestering og anvisning. Ferdig konterte bilag overføres automatisk til økonomi. Dette gir betydelig reduksjon av håndteringskostnadene. I tillegg får du et elektronisk oppslagsverk, hvor du kan finne frem til det du trenger med få tastetrykk.

Fordeler med elektronisk dokumenthåndtering:

 • Du får et fullelektronisk regnskap
 • Du sparer tid med automatisert behandling og bilag
 • Du slipper å bruke tid på å lete etter bilag
 • Revisjonen vil få lettere jobb 

- Elektronisk oppbevaring og arkivering
- Send automatisk på flyt
- Finn gamle bilag med få tastetrykk

 

edok

Rapporter

- Selvbetjente rapporter for hele bedriften
- Les på pc, mobil og nettbrett
- Standardrapporter og egenutviklede rapporter

Med rapporteringsmodulen får du enkel tilgang til oppdaterte økonomidata, og du kan selv fremstille rapporter som tilfredsstiller egne behov. Slik kan hver enhet enkelt følge opp sine egne nøkkeltall, og man har et godt oversiktsbilde sentralt.

rapporter
Funksjoner for «drilldown» gjør at du enkelt kan klikke deg helt ned til bilagsnivå og opprinnelse for bilaget. Løsningen er nettbasert slik at du til enhver tid kan få oppdaterte tall via nettleser, både på PC, nettbrett og mobil.

Du kan abonnere på rapporter ut i fra forhåndsdefinerte KPI’er, innhente kommentarer, prognoser og forslag til tiltak ute i enhetene og sammenfatte dette til bruk i administrativ og /eller politisk ledelse.

Du kan aktivere varsler, som utløses ved overskridelse av forhåndsdefinerte grenseverdier. Et slikt varsel kan for eksempel være: «Hvis jeg er i ferd med å overskride budsjettet på en bestemt kostnadstype, vil jeg ha et varsel».

Med enkel tilgang til oppdaterte data, sikres det at virksomhetsledere kan ta riktige beslutninger basert på effektive ledelsesverktøy. 

Fordeler med rapporteringsverktøy:

 • Skreddersydd tiltaksrapportering med rapportarkiv
 • Digitalisering av regnskapsbilag og budsjettendringer
 • Færre feilkilder og bedre datakvalitet

Visma Enterprise BI

Hent ut nøkkeltall fra HR og økonomi.

Visma Enterprise benyttes av over 400 store norske virksomheter.  De aller fleste benytter hele løsningen, som innbefatter Økonomistyring, Lønn & Personal og Innkjøp. 

Dersom din virksomhet har Visma Enterprise, ligger veldig mye virksomhetskritiske data i løsningen.  Lønns- og personalutgifter, timer, fravær, ressursutnyttelse, inntekter, budsjetter, utgifter, innkjøp, med mye mer. Men det er svært mye data, som gjerne er fragmentert og utilgjengelig.  Det kan dermed være vanskelig å sammenstille flerdimensjonale analyser for å få god informasjon for å ta riktige beslutninger og oppnå god styring av virksomheten.

Les mer om Visma Enterprise BI

Fordeler med Visma Enterprise BI:

 • Nøkkelferdig løsning
 • Standardiserte nøkkeltall
 • Tilgjengelig på web og mobil
 • Skybasert
support

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg
Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.