GDPR og rekruttering

Visma EasyCruit hjelper deg med EU's nye personvernordning

Den 25.mai 2018 trer EUs nye personvernordning GDPR i kraft. Den nye loven er en videreføring av dagens regelverk, og stiller langt flere og mer detaljerte krav til norske virksomheter.

I en rekrutteringsprosess er det virksomhetens ansvar å se til at lagring og håndtering av kandidaters personopplysninger behandles på riktig måte, og med rettslig grunnlag. For å kunne jobbe effektivt, ivareta kandidaters rettigheter og sikre at personopplysninger behandles i henhold til den nye loven må prosessene endres, og systemer tas i bruk.

Dette må du huske på i behandling av personopplysninger

Slik løser du GDPR med Visma EasyCruit

Visma EasyCruit er et skybasert verktøy. Det betyr at Visma er databehandleren på vegne av våre kunder. Som databehandler er Visma ansvarlig for at funksjonaliteter og innstillinger er oppdatert i henhold til de nye kravene.

Visma EasyCruit er et rekrutteringssystem som ikke bare sikrer kvalitet under selve prosessen, men som også er oppdatert i henhold til GDPR, noe som er avgjørende for fremtidige rekrutteringsprosesser.

Visma EasyCruit sørger for å:

  • Kun bruke data på vegne av og i samsvar med kundens instruksjoner
  • Sikre integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet av personopplysninger
  • Sikre at våre kunder er oppdatert i henhold til den nye loven
  • Oppdatere verktøyet med nytt og oppdatert samtykkeskjema
  • Sikre at våre kunder har all informasjon som er nødvendig for å holde seg oppdatert i henhold til den nye loven
  • Ha en transparent kommunikasjon med kunden om personopplysninger som deles med tredjeparter
  • Gjøre de riktige og nødvendige tiltakene for å ivareta datasikkerhet
  • Tilbakeføre og slette personopplysninger dersom kunder ønsker og slutte å bruke Visma EasyCruit

Ta grep om den nye personvernordningen

Last ned sjekklisten og få oversikt over hva du må huske på i behandling av personopplysninger i forbindelse med rekruttering.

Vi trenger ditt samtykke.

Vil du vite mer om Visma EasyCruit?

 

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.