GDPR og rekruttering

Visma EasyCruit hjelper deg med EU's nye personvernordning

Den 25.mai 2018 trer EUs nye personvernordning GDPR i kraft. Den nye loven er en videreføring av dagens regelverk, og stiller langt flere og mer detaljerte krav til norske virksomheter.

I en rekrutteringsprosess er det virksomhetens ansvar å se til at lagring og håndtering av kandidaters personopplysninger behandles på riktig måte, og med rettslig grunnlag. For å kunne jobbe effektivt, ivareta kandidaters rettigheter og sikre at personopplysninger behandles i henhold til den nye loven må prosessene endres, og systemer tas i bruk.

Dette må du huske på i behandling av personopplysninger

Slik løser du GDPR med Visma EasyCruit

Ta grep om den nye personvernordningen

Last ned sjekklisten og få oversikt over hva du må huske på i behandling av personopplysninger i forbindelse med rekruttering.

Vi trenger ditt samtykke.

Vil du vite mer om Visma EasyCruit?