Program

Kl 08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

Kl 09:00 - 09:15

 • Velkommen
  v/styret

Kl 09:15 - 10:15

 • Visma’s time
  Enterprise BI – Hva har skjedd siden sist? videre utviklingsplaner, mobilitet, m.m
  v/Kari Johansen, Visma
Kl 10:15 - 10:30 Kaffepause

Kl 10:30-11:30 

Økonomi/Regnskap

 • Autopay
  En helautomatisk betalingstjeneste
  v/Solveig Ø. Wiklund
 • Kundeerfaring
  v/Trine Skaarer Johansen, Eidsberg kommune

---

Fakturering

 • Visma Autoinvoice
  Ny distribusjonsløsning som støtter både eFaktura, Vipps, epost og print
 • Kundeerfaring fra pilot og Visma

---

eHandel

 • Workshop
  Fakturabehandling som kontrollpunkt - Hvem kontrollerer? Hva kontrolleres? Hvordan håndteres avvik? Automatisk kontroll
 • Diskusjon i grupper

---

Personal

 • Visma EasyCruit
  Det skjer mye videreutvikling på løsningen, vi ser nærmere på hva som kommer
  v/Geir Ole Sverdrupsen, Visma
 • Kundeerfaring
  v/Rælingen kommune

---

Lønn

 • Workshop Digisyfo
  Digitale sykemeldinger vil endre datafangsten av fraværet -Hvordan ivaretas dette i HRM? Hvordan påvirker dette dagens prosess for registrering av sykefravær? Hvordan vil det påvirke samarbeid med forsystem?)
  Innledning v/Trine Korsrud, Visma
 • Diskusjon i grupper
Kl 11:30 - 12.45 Lunsj

Kl 12:45 - 13:45

Økonomi/Regnskap

 • Workshop
  Digitalisering av regnskapet – utnytter vi alle muligheter?
  Innledning "Bruk av eBilag i Askim" v/Lisbeth Skjeldrum
 • Diskusjon i grupper
  v/Styret

---

Fakturering

 • Nyheter innenfor fakturering
  Innbyggerinnsyn egne faktura, Søke om betalingsutsettelse, Ny standard fakturamal, med støtte for fargelogo og link, WS kommunale gebyrer, eOrdre – Kreditnota, Søk på faktura m.m
  v/Solveig Ødegård Wiklund, Visma

---

eHandel

 • Visma Aksesspunkt – nye kanal for transport av innkjøpsdokumenter
  eHandelsplattformen legges ned i juni 2018. Aksesspunktene overtar transporten av innkjøpsdokumentene - ordre, ordresvar og kataloger. Hva innebærer det for oss? Hvordan komme i gang? Gevinster?
  v/Knut Norstad Visma

---

Personal

 • Personalmelding
  Vi ser på ny forbedret onboardingsprosess i løsningen - Bedre arbeidskontrakter, samhandling med EasyCruit og digital signatur
  v/Geir Ole Sverdrupsen

---

Lønn

 • Workshop
  Brukeradministrasjon - Problemstillinger og utfordringer knyttet til rollestyrt og modulgruppestyrt brukeradm.
  Innledning v/Roger Syversen, Fredrikstad
 • Diskusjon i grupper
Kl 13:45 - 14:00 Kaffepause

Kl 14:00 - 15:00

Økonomi/Regnskap

 • Workshop
  Bruk av Vipps og andre betalingsløsninger – utfordringer knyttet til krav om kasse
 • Diskusjon i grupper
  v/styret

---

Fakturering

 • Workshop
  Fakturering - Hvilke rutiner har dere rundt eierskifte? Hvor ofte? Når i forhold til forfall og purring?
 • eOrdre VS. tilfeldige fakturagrunnlag.
 • Diskusjoner i grupper

---

eHandel

 • Hvordan lykkes med revitaliseringen av eHandel - Har dere innført eHandel, men føler dere har en vei å gå i forhold til å få fullt utbytte av løsningen? Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med revitaliseringen av eHandel. Diskusjon og erfaringsutveksling
  v/Knut Norstad, Visma

---

Personal

 • Workshop
  Varslinger ansattoppfølging - Varsling er et verktøy med stor nytteverdi, lett å administrere.
  Innledning "Bruk av varslingsmodulen i Fredrikstad" v/Jane
 • Diskusjon i grupper

---

Lønn

 • Workshop
  Kommunesammenslåing - Hva må forberedes? Opprette nytt selskap, beholdet ett av selskapene? Hva anbefaler Visma?
  v/Wenche Falstad og Trine Korsrud, Visma

Kl 15:00 - 15:30

 • Avslutning
  Trekning av ipad
  v/Styret