Program

21. november

Kl 10:30 - 11:00 Registrering

Kl 11:00 - 11:15 Åpning ved styringsgruppa

Kl 11:15 - 11:45 Nyheter fra Visma

Kl 11:45 - 12:15 Avstemning HRM/Økonomi

KL 12:30 - 13:30 Lunsj

HRM

Kl 13:30 - 14:30 Ferie/Fravær fra forsystem/Fraværsoppfølging/Varsel ansatte

Kl 14:30 - 15:30 Elektronisk sykmelding (NAV)

---

Økonomi

Kl 13:30 - 14:30 Fakturabehandling/profiler

Kl 14:30 - 15:30 eHandel

Kl 15:30 - 15:45 Kaffepause

HRM

Kl 15:45 - 16:30 Lager oppsett tips & triks (3-5 temaer)

Kl 16:30 - 17:15 Brukeradministrasjon og organisasjonsstruktur 

---

Økonomi

Kl 15:45 - 16:30 Gruppe (tips & triks)

Kl 16:30 - 17:15 eBilag med vedlegg

Kl 19:30 Kahoot
Kl 20:00 Middag