Program

Kl 09:30 - 10:00 Felles åpning og nyheter fra Visma - Hva har kommet og hva kommer?

HRM

Kl 10:00 - 11:00 Gjennomgang av nye versjoner HRM (versjon 17.1 og 17.2)

---

Økonomi

Kl 10:00 - 11:00 Gjennomgang av nye versjoner Økonomi (versjon 17.1 og 17.2)

Kl 11:00 - 11:15 Kaffepause

HRM

Kl 11:15 - 12:00 Erfaringsutveksling/Dialog/Support

---

Økonomi

Kl 11:15 - 12:00 eBilag - kombinasjon med Cremul/Integrasjon Nets. Årsavslutning.

Kl 12:00 - 13:00 Lunsj

HRM

Kl 13:00 - 13:45 NAV-automatisering / Digital sykmelding - Sykmelding del D

Kl 13:45 - 14:30 Varslingsrutiner

---

Økonomi

Kl 13:00 - 13:45 Fakturabehandling - veien videre, nye og ulike muligheter

Kl 13:45 - 14:30 Mobile løsninger

Kl 14:30 - 14:45 Kaffepause

Kl 14:45 - 15:30 Hva skal til for fullelektroniske prosesser? Innspill fra Sauda kommune - Hva gjorde de?