< Tilbake til informasjon og påmelding


Program

09:00 - 10:00 Digitalisering med Göran Adlen - Gå ikke glipp av dette!

11:00 - 10:15 Kaffe og erfaringsutveksling

10:15 - 11:00 Visma

11:00 - 11:15 Kaffe og erfaringsutveksling

11:15 - 12:00 Parallell sesjon 1

REGNSKAP/FAKTURERING

Hverdagstips fakturering

Ny integrasjon mot Nets forenkler mange arbeidsprosesser i forbindelse med utfakturering og mottak av innbetalingerCremul- Hvorfor skal vi i gang med det?

v/Solveig Wiklund, Visma

ØKONOMI/INNKJØP

Lønnsbudsjetteringvia eBudsjett

Samspillet mellom Ent. Økonomi og Ent. HRM er veldig viktig. Et eksempel på dette i år er lønnsbudsjettering.

v/Kragerø kommune

HRM

Kundeerfaring – personalmelding i bruk

- Før situasjon?
- Hva bruker vi personalmelding til?
- Hvem har tatt i bruk Personalmeldinger så langt?
- Hvordan har vi bygd opp organisasjons-strukturen?
- Erfaring så langt

v/Andreas Rindebakken, Skien kommune

RESSURSSTYRING

Tidstyver

Mellom Ressursstyring og HRM er det i dag veletablerte samhandlingsintegrasjoner. Disse lar dere overføre alle ansatte oppdatert til Ressursstyring, variabel lønn, Fastlønnsendringer og ferie/fravær oversendes tilbake til HRM.

Kom og hør hvordan dette gir store effektiviseringsgevinster for våre kunder.

v/Richard Gjennestad, Visma

12:00 - 13.00 Lunsj

13:00 - 13:45 Parallell sesjon 2

REGNSKAP/FAKTURERING

Et samarbeid mellomoffentlig forvaltning

KS, Altinn og SSB, hvordan skal vi forholde oss til de ulike aktørene?

v/Kragerø kommune

ØKONOMI/INNKJØP OG HRM

Øvre Eiker deler sine erfaringer med Visma Enterprise BI

Øvre Eiker har pilotert og vært en av de viktigste støttespillerne i utviklingen av Visma Ent. BI. Hør hvilke erfaringer og ambisjoner for gevinster Øvre Eiker forventer i løpet av året!

v/Øvre Eiker kommune

HRM OG ØKONOMI/INNKJØP

Arbeidsprosesser og internkontroll

Hvordan jobbe med å forbedre kommunens arbeidsprosesser og kompetanse?

Skien kommune forteller om sin prosess, Trine Korsrud forteller om ulike erfaringer Visma har gjort seg og Kongsberg forteller om sin erfaring med å planlegge fravær.

v/Skien kommune, Kongsberg kommune og Visma

RESURSSTRYING

AML modulen

Vi går gjennom og viser hvordan AML-rapporter vil hjelpe dere til å ha kontroll på arbeidstidsbestemmelsene og ulike brudd som oppstår. Spesielt med tanke på når ansatte har ulike stillinger i ulike virksomheter.

v/Per Elvin Lie, Visma

13:45 - 14:00 Kaffe og erfaringsutveksling

14:00 - 14:45 Parallell sesjon 3

REGNSKAP/FAKTURERING

Enterprise i hverdagen!

Skien viser oss en hverdag hvor flere Enterprise moduler spiller sammen.

Økonomirapportering viser oss det som er regnskapsført, eBilag gir oss mulighet til å produsere bilag, eBudsjettendringer gir oss mulighet til å produsere budsjettendringer og avstemmingsmodulen til slutt med sine fordeler av å være integrert i Enterprise.

v/Skien kommune

ØKONOMI/INNKJØP

Hverdagstips Enterprise eHandel

- Hvordan redusere antall fakturaer som må avvikbehandles ved bruk av mva-% fra artikkel eller leverandør.
- Hvordan bruke informasjon fra leverandørreskontroen for å måle lojalitet ved bruk av rapportgenerator i fakturabehandling.
- Artskontering i windows eHandel.
- Muligheter for kontering av ansvar, tjeneste og prosjekt på internkunde.
- Kontering av handlelister på web eHandel.
- Spørrebilder i windows eHandel.
- Returordre og kredittnota.
- Nøkkeltall i fakturabehandling.
- Hvorfor er varemottak viktig å følge opp - hvordan får vi kontroll og kan benytte dette i opplæring av ansatte.

v/Cato Ruud, Visma

HRM

Fraværsregistrering og -oppfølging

Visma Enterprise HRM har støtte for å gi ledere og merkantilt personell varsel og støtte og dokumentering knyttet til fravær og ansettelsesforhold.

Varslingsmodulen har en rekke varslingsmuligheter både knyttet til ansatte og fravær. Denne skal utvides i 2016 med ytterligere muligheter.

v/Geir Ole Sverdrupsen, Visma

RESSURSSTYRING

Digital Vaktbok, inkl tilstedeværelseskontroll

Vi ser på hvordan man kan digitalisere og tilgjengeliggjøre informasjon hele døgnet, selv når leder ikke er på jobb. Målet er å gjøre det enkelt for alle ansatte å gjøre riktige beslutninger med bakgrunn i lov og avtaleverk.

I tillegg skal vi fortelle om APP'en som kommer.

v/Richard Gjennestad, Visma

14:45 - 15:00 Kaffe og erfaringsutveksling

15:00 - 15:30 Avslutning

Ja takk! Jeg vil delta

Navn:
Kommune:
Fagområde:
E-post: