Velkommen til

Brukermøte Buskerud, Telemark og Vestfold

27. april 2016

Vi har igjen gleden av å invitere til regionalt brukermøte for kommuner i Buskerud, Telemark og Vestfold. Vi er blitt mange som tilhører denne regionen, noe som gir oss en god mulighet til å skape nye kontakter i tillegg til å delta på et lærerikt brukermøte. 

Også i år har vi i satt av god tid til faglig nettverksbygging mellom de ulike sesjonene, vi fikk gode tilbakemeldinger på dette i fjor. I tillegg har vi videreført egne sesjoner for Visma Enterprise Ressursstyring for de kommunene som benytter denne løsningen. 

Vi håper at så mange som mulig har anledning til å delta, men det er en begrensing på 150 personer. Det betyr at det er første mann til mølla når det gjelder påmelding.

Brukermøte holdes på Quality Hotel Tønsberg

Regional Brukersamling er basert på selvkostprinsippet, dvs. hver deltaker dekker sine egne kostnader. Dette gjelder også deltakere fra Visma.

Pris

kr 900 pr deltager for dagpakke (brukermøte og lunsj)
Kragerø kommune sender ut samlet faktura pr kommune når påmeldingsfristen er gått ut.

Bindende påmelding innen 17. april

Ja takk! Jeg vil delta

Navn:
Kommune:
Fagområde:
E-post: