Sesjon torsdag

SamPro

Velg spor: Skole | Barnehage | PP-tjenesten | Barnevern | HsPro | SamPro

Kl 13:30 – 14:15 

Gjennomgang av Sampro

Fokus på nyttige tips.

v/ Terje Sagenes, Visma

---

Norsk Helsenett

Gjennomgang av forutsetninger for å benytte Norsk Helse mot SamPro.

v/ Rune Gomo, Visma

Kl 14:15 – 14:30 PAUSE

Kl 14:30 – 15:15 Status produkt

Status Sampro i dag med spesielt fokus på versjon 6.0.

v/ Vidar Arntzen, Visma

Kl 15:15 – 15:30 PAUSE

Kl 15:30 – 16:15 

Sikkerhet i Sampro

Gjennomgang av sikkerhet i Sampro og vår skyplattform. Sikker bruk av Sampro.

v/ Rune Gomo, Visma

 ---

Sampro mot Arkiv

Arkivering av planer.

v/ Terje Sagenes, Visma

Kl 16:15 – 16:30 PAUSE

Kl 16:30 – 17:00 Stafettloggen

Presentasjon og erfaring fra Tromsø kommune.

v/ Bente Høyseth, Tromsø kommune

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.


Har du spørsmål?

Ta kontakt her

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.