Sesjon torsdag

HsPro

Velg spor: Skole | Barnehage | PP-tjenesten | Barnevern | HsPro | SamPro

Kl 13:30 – 14:15 Status Produkt

Status og planer framover for HsPro. Gjennomgang av de viktigste endringene som er gjort i de ulike versjonene av HsPro det siste året.

v/ Lise Oshaug og Leif Inge Jakobsen, Visma

Kl 14:15 – 14:30 PAUSE

Kl 14:30 – 15:15 Kommunesammenslåing

Erfaringer fra kommunesammenslåing, hva bør forberedes og til hvilken tid.

v/ Torgunn I. Nerland, Visma

Kl 15:15 – 15:30 PAUSE

Kl 15:30 – 16:15 Erfaringsutveksling i grupper

Deltakerne inndeles i grupper innenfor relevante temaer: Systemansvarlig- / superbrukeroppgaver, bruk av journalen, elektronisk samhandling, digital post/arkiv.

v/ Terje Sagenes, Visma

Kl 16:15 – 16:30 PAUSE

Kl 16:30 – 17:00 Erfaringsutveksling i grupper fortsetter

Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.


Har du spørsmål?

Ta kontakt her