Sesjon fredag

Skole

Velg spor: Skole | Barnehage | PP-tjenesten | Barnevern | HsPro |  SamPro

Kl 10:15 – 11:00 

Parallell 1: Kommuneadmin

Systemadminrollen berører mange ulike fagområder. I denne økten deler vi erfaringer fra ca. 200 kommuner, om hvordan denne rollen utøves.

v/ Thomas Kirkeslett og Ole Tom Eriksen, Visma

---

Parallell 2: Privatskoler

Idag benytter ca. 50 privatskoler Visma Flyt Skole. I denne økten tar vi for oss spesifikke problemstillinger for privatskoler, som vedlikehold av data, fordeling av systemansvar, support og produktutvikling.

v/ Ingunn Østrem og Anders Kåsa, Visma

Kl 11:00 – 11:15 PAUSE

Kl 11:15 – 12:00

Digitale skjema

"Hvem skal delta på julegudstjeneste i år?" Benytt våre nye digitale spørreskjema og få resultatet direkte inn i Visma Flyt Skole. "Trenger dere SFO i høstferien? Hvilke dager?" Våre digitale skjema gir deg svaret. Digitale skjema kan benyttes til alle typer forespørsler, kun egen fantasi setter begrensninger.

v/ Hans Kristian Stene, Visma

---

Digitale søknader

Redusert betaling SFO VFS har funksjonalitet for en rekke digitale søknader. Vi tar et titt på flere av dem i denne seansen.

v/ Ole Tom Eriksen, Visma

Kl 12:00 – 13:00 LUNSJ

Kl 13:00 – 13:45 

SFO tilstedeværelse

Det har vært mye utvikling på SFO-funksjonalitet i VFS. I denne seansen ser vi på funksjonalitet for føring av tilstedeværelse.

v/ Ingunn Østrem og Ole Tom Eriksen, Visma

---

Igangsetting av ny funksjonalitet

Erfaringer fra kommunesiden - hvordan gå frem for å ta ut alle gevinster av Visma Flyt Skole.

v/ Ole Tom Eriksen, Visma og Øystein Neegaard, Arendal kommune

Kl 13:45 – 14:00 PAUSE

Kl 14:00 – 14:35 Åpent for innspill

I denne seansen kan dere stille oss spørsmål og starte diskusjoner om VFS. Vi har noen temaer i bakhånd, men håper også dere har en del på hjertet.

v/ Anders Kåsa, Ingunn Østrem og Ole Tom Eriksen, Visma

Kl 14:35 – 14:45 PAUSE
Kl 14:45 – 15:00 FELLES AVSLUTNING

Har du spørsmål?

Ta kontakt her

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.