Sesjon fredag

PP-tjenesten

Velg spor: Skole | Barnehage | PP-tjenesten | Barnevern | HsPro |  SamPro

Kl 10:15 – 11:00 

Integrering av kartleggingsverktøy i Visma Flyt PPT

Vi tilbyr nå digitale kartleggingsskjema integrert med Visma Flyt PPT. I denne seansen ser vi på relevante kartleggingsskjema og hvilke muiligheter dette gir.

v/ Tormod Bekken, Visma

---

Dokumentproduksjon

Bruk av CKEditor til dokumentprosuksjon. Muligheter og begrensninger.

v/ Kersti Maren Halvorsen, Visma

 

Kl 11:00 – 11:15 PAUSE

Kl 11:15 – 12:00 

Mobilitet

I denne økten setter vi fokus på erfaringer som er gjort rundt bruk Visma Flyt PPT på nettbrett.

v/ Kent Håkonsen Stixrud, Visma

---

Systemrettet arbeid

Vi ser på hvilke muligheter Visma Flyt PPT gir for god oversikt over systemrettet arbeid.

v/ Torgunn I. Nerland, Visma

---

Statistikk

Visma Flyt PPT har gode funksjoner for tall, rapporter Vi ser på mulighetene som finnes knyttet til dette.

v/ Kersti Maren Halvorsen, Visma

Kl 12:00 – 13:00 LUNSJ

Kl 13:00 – 13:45

Arkiv

Elektronisk arkiv - kort forklart.

v/ Kjartan Kleppe, Visma

---

Digital post

Antall brukerer av digitale postkasser har økt enormt. Vi ser på hvordan sende og motta post digitalt i Visma Flyt PPT.

v/ Kjartan Kleppe, Visma

---

Informasjonssikkerhet

I denne seansen setter vi fokus på tiltak og funksjonalitet vi har bygget inn i Visma Flyt PPT for å sikre personvern og informasjonssikkerhet.

v/ Morten Lossius, Visma

Kl 13:45 – 14:00 PAUSE

Kl 14:00 – 14:35 Konvertering

Vi gjør en gjennomgang av hva som er ønskelig, mulig og ikke mulig innenfor konvertering?

v/ Morten Lossius og Kersti Maren Halvorsen, Visma

Kl 14:35 – 14:45 PAUSE
Kl 14:45 – 15:00 FELLES AVSLUTNING

Har du spørsmål?

Ta kontakt her

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.