Sesjon fredag

HsPro

Velg spor: Skole | Barnehage | PP-tjenesten | Barnevern | HsPro |  SamPro

Kl 10:15 – 11:00 

Oppsummering fra gruppene

Vi deler og oppsummerer hovedpunkter fra erfaringsgruppene dagen før.

v/ Leif Inge Jakobsen, Visma

---

Veien til en papirløs helsestasjon

Papirløs helsestasjon i praksis: Hva er mulig og hva må fortsatt skrives ut på papir.

v/ Terje Sagenes, Visma

Kl 11:00 – 11:15 PAUSE

Kl 11:15 – 12:00

Årshjulet

Sentrale oppgaver for superbrukere gjennom året.

v/ Lise Oshaug, Visma

---

Helseprofil

Ny rapport for uttrekk av data fra Helseprofil / Helseundersøkelse.

v/ Lise Oshaug, Visma

Kl 12:00 – 13:00 LUNSJ

Kl 13:00 – 13:45

Kommunesammenslåing

Erfaringer fra kommunesammenslåing, hva bør forberedes og til hvilken tid.

v/ Torgunn I. Nerland, Visma

---

Åpen time

Deltakerne kan få svar på spørsmål, visning av spesifikk funksjonalitet og det blir dialog rundt ulike problemstillinger.

v/ Lise Oshaug og Elin Oshaug Nursey-Bray, Visma

Kl 13:45 – 14:00 PAUSE

Kl 14:00 – 14:35 Åpen time fortsetter

Kl 14:35 – 14:45 PAUSE
Kl 14:45 – 15:00 FELLES AVSLUTNING

Har du spørsmål?

Ta kontakt her

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.