Sesjon fredag

Barnevern

Velg spor: Skole | Barnehage | PP-tjenesten | Barnevern | HsPro |  SamPro

Kl 10:15 – 11:00 Håndtering av dokumentasjon i barnevernet

  • Forsvarlig håndtering av dokumentasjon i barnevernet. Presentasjon av KS’ rapport og veileder.
  • DigiBarnevern - Digitalisering av innbyggertjenester og saksbehandlingstøtte som premiss for kvalitetsarbeidet.
  • Modernisert folkeregister – barnevernets rolle som produsent og konsument av folkeregisteropplysninger.

v/ Anne Mette Dørum, Spesialrådgiver KS

Kl 11:00 – 11:15 PAUSE

Kl 11:15 – 12:00 

Håndtering av dokumentasjon i barnevernet - fortsetter

v/ Anne Mette Dørum, Spesialrådgiver KS

---

Ivaretagelse av dokumentasjonskravet i Familia

Hvordan håndtere dokumentasjonskravet i Familia jf KS sin veileder?

v/ Helga Bø, Visma

Kl 12:00 – 13:00 LUNSJ

Kl 13:00 – 13:45

Dokumentproduksjon

Bruk av CK Editor til dokumentproduksjon. Muligheter og begrensninger.

v/ Elisabeth Kjølø, Visma

---

Håndtering av krav om innsyn fra partene

Reglene om partsinnsyn i barnevernsaker er kompliserte. Vi gjennomgår de viktigste reglene og knytter disse til noen konkrete eksempler. Vi ser også på hvordan krav om innsyn skal håndteres.

v/ Eirik Saltnes, Visma

---

Svar ut - sikker digital post fra Familia

En kommunes forberedelse og erfaring.

v/ Renate Rundmo, Lenvik Interkommunale barneverntjeneste

Kl 13:45 – 14:00 PAUSE

Kl 14:00 – 14:35

Vedtak om endring og avslutning av hjelpetiltak

Når skal det fattes vedtak i slike saker og hvor omfattende skal vedtakene være? Vi gjennomgår reglene og ser på Bufdirs tolkninger av disse.

v/ Eirik Saltnes og Helga Bø, Visma

---

Ny kvartalsrapportering

Bufdir har besluttet endringer i kvartalsrapporteringen fra og med 4. kvartal 2017. Vi gjennomgår endringer og aktuelle skjermbilder i Familia, versjon 8.6. 

v/ Trude Liavåg, Visma

Kl 14:35 – 14:45 PAUSE
Kl 14:45 – 15:00 FELLES AVSLUTNING

Har du spørsmål?

Ta kontakt her

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.