Løsning for effektiv administrasjon av barnehager

Visma Oppvekst Barnehage

Et solid og gjennomprøvd fagsystem

Visma Oppvekst Barnehage forenkler og automatiserer søknadsbehandling og plassadministrasjon, og er et meget godt verktøy for enkel administrasjon av tilbudene. Alle våre systemer er basert på MS Office-standard, slik får brukeren fullt utbytte av sin kompetanse fra arbeid med andre applikasjoner.

Hvorfor velge Visma Oppvekst Barnehage

ikon

Visma Oppvekst Barnehage er et gjennomarbeidet og solid fagsystem for administrasjon av barnehage og skolefritidsordning. Det har komplett søknadsbehandling, basert på bruk av kommunens egne opptakskriterier. Programmet er fullt tilpasset kravet om samordnet opptak for kommunale og private barnehager.

ikon

Websøknadsmodulen sparer mange arbeidstimer for kommunen; søkeren legger selv opplysningene inn i programmet.

ikon

Programmet holder rede på alle barnehagetilbud kommunen måtte ha: hel- og halvdags, deltids- og fulltidsplasser. Opptaket kan simuleres i programmet slik at man kan prøve seg fram i forkant av opptaksmøtet og se hvilke muligheter man har for plassering. Plassadministrasjon gjennom året er enkelt med denne løsningen.

ikon

Fakturering er enkelt og programmet har integrasjoner mot alle økonomiprogrammer som brukes i norske kommuner. Visma Oppvekst Barnehage er markedsledende, og er i bruk i mange store og små norske kommuner.

Funksjonalitet i Visma Oppvekst Barnehage

Visma Oppvekst Barnehage effektiviserer administrasjonen av norske barnehager. Løsningen er enkel å bruke og ivaretar alle behov for effektiv administrasjon av barnehagen:

  • Automatisk eller manuell innstilling av søkere
  • Barnehagesøknad på web
  • Automatisk overføring til kommunens saks-/arkivløsning. Brukeropplæring trenges ikke
  • Fleksible masseutsendelser av personlige brev og meldinger
  • Løpende administrasjon av opphold på hvert enkelt tilbud
  • Automatisk overføring til kommunal fakturering
  • Fakturering/foreldrebetaling håndterer alle aktuelle valg og rutiner for kommunen
  • Automatisk rapportering om kontantstøtte
  • Meget stort utvalg av rapporter og statistikker
  • Mulighet for å lage egne rapportmaler

Har du spørsmål?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Gjelder henvendelsen en support sak, vennligst ta kontakt med support eller pr telefon på 03468 + 17.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 
Community ikon

Visma Community er vårt nettsamfunn for kunder. Her informeres, diskuteres og deles praktiske tips om programvare og fag. Er du kunde? Bli med i Visma Community i dag!