IUP - tilrettelagt opplæringsplan for barn i barnehage

IUP er en tilrettelagt opplæringsplan for alle barn (i barnehage) som trenger spesialpedagogisk hjelp. For alle elever som får spesialundervisning, skal det utarbeides en opplæringsplan som skal vise mål for innholdet i opplæringen og hvordan den skal leveres til barnet. Regelen gjelder også førskolebarn så langt det passer under samme lovverk.

Alle barn som får spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 i opplæringsloven eller der det fattes enkeltvedtak om spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe) etter tilrådning fra sakkyndig instans skal ha IUP. Planen skal skrives når en oppdager at barnet har behov for et spesielt tilrettelagt tilbud.

Barnets forutsetninger skal beskrives, behov (kartlegging) og mål for opplæringen i et lengre tidsperspektiv (hovedmål for perioden). Det skal være et eller flere aktivitetsskjema for hvert hovedmål.

Den er tilrettelagt slik at du på en sikker og effektiv måte kan arbeide med IUP iht til gjeldende regelverk.

Kontakt oss

Ta kontakt med salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre-henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59