Tidlig innsats - Når barn og unge har utfordringer

Alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre er det slik i dag at mange unge sliter. Det går nesten ikke en dag uten oppslag i riksmedia om problemstillingen med at stadig flere barn og unge faller utenfor. Det snakkes om tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid.

Teknologi kan bidra til å senke terskelen for å komme tidlig i gang med å hjelpe barn og unge som er i ferd med å falle utenfor. Samt bidra til å bryte ned siloer og barrierer for tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner. Derfor gjør vi nå tre vesentlige grep for å løse utfordringene rundt digital samhandling:

  • Det er utviklet en løsning for sikker saksbehandling i skolen og barnehagen
  • Fagsystemene innen oppvekstsektoren er modernisert med bedre mulighet for sikker kommunikasjon
  • SamPro/Samspill blir modernisert med responsivt design, og vil bli integrert med fagsystemene, for enklere tilgang til samarbeidsplaner og arenaer

Hør Vidar Arntzen fortelle om tidlig innsats, og hvordan teknologi kan bidra til bedre tverrfaglig samarbeid. Her kan Visma Flyt Samspill være til god hjelp.

Verktøy for tidlig innsats

Tidlig innsats blogg

Er kommunenes selvstyre i strid med barnekonvensjonen?

FNs barnekomité har flere ganger kritisert Norge for ikke å sikre at barn og unge har likt tjenestetilbud over hele landet. Hindrer det kommunale selvstyret at barn og unge får lik tilgang til velferdstjenester over hele landet? Og hvordan påvirker barnevernsreformen og den nye barnevernsloven utviklingen av tjenestetilbudet overfor barn og unge?

Les mer »
For at et tverrprofesjonelt samarbeid skal fungere er man avhengig av god tverrfaglig ledelse.

Tverrprofesjonelt samarbeid rundt utsatte barn og unge

Tverrprofesjonelt samarbeid er krevende, men helt avgjørende for å hjelpe utsatte barn og unge. Ofte trengs tiltak ut over en enkelt profesjons fagkompetanse og ansvarsområde. Teknologi kan senke terskelen for å komme tidlig i gang.

Les mer »
Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge

Tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge

Teknologi kan senke terskelen for å komme tidlig i gang med tverrfaglig samarbeid, og hjelpe barn og unge som er i ferd med å falle utenfor.

Les mer »

Kontakt oss

Ta kontakt med salg ikon

Ta kontakt med salg

Vurderer du våre løsninger og ønsker en uformell prat? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »

Ta kontakt andre-henvendelser ikon

Andre henvendelser

Finner du ikke svaret du leter etter? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt »


Pålogging ikon

Pålogging

Har du problemer med logg inn, ta kontakt med systemforvalter i din enhet. Visma har ikke tilgang til å administrere påloggingsrutiner for den enkelte bruker.

Finn din løsning »

Support ikon

Support

Online: Gå til Community »

Telefon: servicedesk 21 49 25 59