Tilbakemelding og Engasjement

Skap engasjement som skaper resultater

Opprett et forhold mellom Talent Management og forretningsutvikling med Comenius Pulse 360

icon

Bestill en demo

interface

Organisatorisk Engasjement

Puls-undersøkelser

Ta pulsen på dine ansatte - Rask tilbakemelding om hvordan de oppfatter seg selv, ledelsen og virksomheten som helhet. Gi ansatte enkle spørreskjemaer gjennom puls-undersøkelser.

En brukervennlig widget i Comenius Talent Management Cloud gir ansatte en kjent måte å bruke uttrykssymboler på for å uttrykke hvordan de oppfatter virksomheten, ledelsen og deres egen innsats.

Over tid gir regelmessige målinger av ansattes meninger og oppfatninger et klart og voksende bilde av virksomhetens helse og engasjement - på ansatt-, ledelse- og organisasjonsnivå. Hvis du trenger et mer grundig nivå, kan du lage dine egne dybdeundersøkelser og distribuere dem til målgruppen din. Likeledes Puls-undersøkelse, blir sanntidssresultater samlet for enkel sporing og gjennomgang.

interface

Individuell Prestasjon

Comenius Net Performance Score

Comenius Net Performance Score er en spørreundersøkelse og ytelsesbasert analyse som utvider Comenius gjeldende inntrykksfunksjon. Den er basert på og bygget i henhold til den velprøvde og populære NPS-metoden. Kolleger kan gi tilbakemelding direkte til hverandre, noe som gir sanntidsinnblikk i ytelsen til dine ansatte fra de som er nærmest dem.

Brukere vurderer sine kolleger på en 10-punkts skala og gir raske notater, både positive og konstruktive. Konstruktive kommentarer kan kun sees av ledelsen mens ros kan ses av alle, som skaper en hyggelig kultur av takknemlighet og anerkjennelse. Tilbakemelding kan gis når som helst.

interface

Sanntidsinnsikt i virksomheten

Dashboards og heatmaps

Resultater fra Comenius Pulse-undersøkelser samles og kompileres i sanntid og vises i brukervennlige instrumentpaneler og varmekart. Comenius Pulse 360 ​​instrumentpaneler gir et raskt fugleperspektiv av virksomhetens forpliktelse. Varmekart kan da brukes til å grave dypere inn i aggregatdata for team, avdeling, region etc.

Comenius Puls 360 dashboards og heatmaps gir muligheten til å samle beregninger og data om virksomhetens sanntidsforpliktelse, identifiserer trender og kartlegger raskt områder som kan forbedres.

Vil du vite mer? Fyll inn skjema under.

Vi trenger ditt samtykke.