Utvikling og oppfølging

Koble prestasjon til organisasjonsmål

Inspirér medarbeidere til å utmerke seg på jobb - hver dag

Sett meningsfulle mål og følg fremgangen enkelt og tydelig. Øk medarbeideres engasjement og arbeidsmotivasjon ved å knytte deres bidrag og innsats til forretningsmål.

Planlegg for suksess med målstyring

goal-icon-2-200x200.svg

Sørg for at team og enkeltpersoner jobber mot meningsfulle, målbare og klare mål, i tråd med organisasjonens strategiske mål. Tilpass individuelle mål med utviklingsplaner for å styrke medarbeidernes prestasjoner og motivasjon.

Koble læring til prestasjon

accomplishment-icon-2-200x200.svg

Kontinuerlig og tydelig evaluering av prestasjon gjør det enkelt for både ledere og ansatte å knytte individuelle mål og læring til resultater, som igjen styrker både fokus og motivasjon.

Kontinuerlig oppfølging

 

followup-icon-2-200x200a.svg

Frem en prestasjonsorientert kultur hvor kontinuerlig oppfølging og tilbakemelding er normen. Interaktive 1:1-møter og oppfølgingssamtaler skaper rom for å gjenkjenne og belønne ansatte på en personlig og skreddersydd måte.

Kontakt oss