Planlegging

Ta bedre og velinformerte beslutninger for å håndtere endringer i virksomheten

interface

Visualiser virksomheten

Samle data fra forskjellige systemer og etabler et felles ordforråd

Visualiser nåværende hierarki og scenarier knyttet til beregninger og KPIer

Presenter foreslåtte planer for de rette menneskene

interface

Planlegg for fremtiden, og alternative planer

Endre visualiseringer og gjeldende data for å designe din fremtidige virksomhet

Planlegg for pensjonering blant ansatte, oppkjøp, reorganisering og oppnå et sammensatt mål

Bygg alternative modeller for ulike scenarier i samme arbeidsmiljø

interface

Ta i bruk beste praksis for myke overganger

Benytt deg av beste praksis for omfordeling og reduksjon av arbeidsstyrken

Automatiser endringsprosesser og reduser gjentakende HR-aktiviteter

Gjør det mulig for sanntidsdata, fleksibilitet, reduserer kostnader og sikrer overholdelse

Vil du vite mer? Fyll inn skjema under.

Vi trenger ditt samtykke.