Analyse og innsikt

Oversett innsikt til forretningsverdi

Skap vekst med HR-analyse

Bli bedre kjent med de ansatte ved hjelp av prediktiv HR-analyse og ta innsiktsbaserte beslutninger som gir langsiktige forretningseffekter, og som identifiserer nødvendige kompetanser nå og i fremtiden.

Bli kjent med arbeidsstyrken

employees-icon-2-200x200.svg

Etablér et langsiktig perspektiv på ansattes behov ved å identifisere nødvendige kompetanser nå og i fremtiden. Skap en kompetanesebasert arbeidsstokk basert på prediktiv HR-analyse og strukturerte data i tydelige dashboards.

Evaluér opplæring

evaluate-icon-2-200x200.svg

Gi personlige og relevante anbefalinger for å hjelpe ansatte å lære og prestere bedre. Mål fremgang og effektivitet med et innebygd evalueringsverktøy med muligheten til å lage tilpassede rapporter.

Kontakt oss