Vedtekter mal for aksjeselskap

Skjermbilde av budsjettmal

Vedtekter er en form avtale som inneholder grunnleggende regler for hvordan en bedrift skal drives. Vedtektene spesifiserer som regel organisasjonsstruktur, opprettelse av et styre og formålet med bedriften.

Vedtektene skal være en del av stiftelsesdokumentet ved registrering av en bedrift.

Åpne mal

Slik bruker du forretningsplan malen

kopier-dokument-google-docs-skjermbilde.png

For å kunne redigere dokumentet må du lage din egen kopi.

  1. Gå til File i menyen
  2. Velg Make a copy

Hva må vedtektene minst inneholde

reports.svg

Vedtektene må minst inneholde følgende for å være gyldig

  • Bedriftens navn
  • Bedriftens formål
  • Aksjekapitalens størrelse
  • Aksjenes pålydende

Hvis bedriften ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan bedriften skal fordele overskudd og formue når selskapet blir oppløst.

Følg oss på FacebookFølg oss på InstagramFølg oss på YouTubeFølg oss på Twitter