Stiftelsesdokument mal for aksjeselskap

Skjermbilde av budsjettmal

Et stiftelsesdokument er et dokument som oppretter en juridisk enhet som for eksempel et aksjeselskap.

For å registrere et aksjeselskap må du ha et stiftelsesdokument.

Åpne mal

Slik bruker du malen

kopier-dokument-google-docs-skjermbilde.png

For å kunne redigere dokumentet må du lage din egen kopi.

 1. Gå til File i menyen
 2. Velg Make a copy

Hva må et stiftelsesdokument inneholde

reports.svg

Et stiftelsesdokument må inneholde følgende for å være gyldig

 • Stifternes navn eller foretaksnavn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer
 • Antall aksjer hver av stifterne skal tegne
 • Det beløp som skal betales for hver aksje
 • Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd
 • Opplysning om hvem som skal være medlemmer av selskapets styre
 • Opplysning om selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen eller ikke
 • Selskapets vedtekter

Stiftelsesdokumentet må dateres og signeres av stifterne.

Stiftelsesdokumentet skal også vise eventuell informasjon om 

 • aksjeinnskuddet skal kunne gjøres opp med andre eiendeler enn penger
 • noen skal ha særskilte rettigheter ved stiftelsen
 • valg av revisor hvis selskapet skal ha revisor
Følg oss på FacebookFølg oss på InstagramFølg oss på YouTubeFølg oss på Twitter