Aksjeeierbok mal

Aksjeeierbok-mal-skjermbilde.png

En aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjer i et selskap som selskapets styre plikter å holde kontinuerlig oppdatert.

De aller fleste aksjeselskaper er pliktige til å føre aksjeeierbok.

Åpne mal

For mindre aksjeselskap er det tilstrekkelig med enkel oversikt over eiere og hvor mange aksjer de har. Aksjeeierboka sendes til Brønnøysund som et vedlegg til stiftelsesdokumentet.


Aksjeeierboken skal være offentlig. Dette begrunnes med at eierforholdene skal være synlige for andre aksjonærer, kreditorer, allmennhet og presse.

Slik bruker du forretningsplan malen

kopier-dokument-google-docs-skjermbilde.png

For å kunne redigere dokumentet må du lage din egen kopi.

  1. Gå til File i menyen
  2. Velg Make a copy

Hva må en aksjeeierbok inneholde

reports.svg

En aksjeeierbok må inneholde følgende

  • Navn på aksjonær
  • Fødselsdato/Organisasjonsnummer
  • Adresse
  • Antall aksjer hver aksjonær eier
  • Nummer på aksjene
  • Aksjeklasse dersom det er flere aksjeklasser
Følg oss på FacebookFølg oss på InstagramFølg oss på YouTubeFølg oss på Twitter