Visma Finale overtar der økonomisystemet slutter

Med Visma Finale får du alt du trenger innen regnskapsavslutning og skatterapportering. Våre brukervennlige løsninger har innebygd funksjonalitet og automatiske prosesser som bidrar til en rask og enkel vei til et ferdig og korrekt resultat på årsoppgjøret. 

Kontakt oss hvis du ønsker råd om hvilken løsning som er best egnet for din bedrift. 

Velg din Visma Finale bedriftspakke 

Du kan bruke Visma Finale både med og uten en økonomiløsning fra Visma. Løsningene er integrert med en rekke økonomisystemer.

Bedrift
Avstemming
 

NOK 567,-/mnd.

Inkludert 1 firma
Ekstra firma: NOK 74,-/mnd.

Avstemming

  

 
Bedrift
Basic
 

NOK 673,-/mnd.

Inkludert 1 firma
Ekstra firma: NOK 74,-/mnd.

Årsoppgjør

 

 
Bedrift
Standard
 

NOK 1023,-/mnd.

Inkludert 1 firma
Ekstra firma: NOK 74,-/mnd.

Avstemming
Årsoppgjør
  

 
Bedrift
Komplett
 

NOK 1140,-/mnd.

Inkludert 1 firma
Ekstra firma: NOK 74,-/mnd.

 Avstemming
 Årsoppgjør
 Skatt

 
Flere bedriftsløsninger fra Visma Finale


 
Visma Finale
Investor

NOK 504,-/mnd.

Inkludert 1 firma

Ekstra firma:
NOK 74,-/mnd.

 
Visma Finale
Driftsmidler

NOK 572,-/mnd.

Inkludert 1 firma

Ekstra firma:
NOK 74,-/mnd.

 
Visma Finale
Konsolidering

NOK 1 484,-/mnd.

Inkludert 1 firma

Ekstra firma:
NOK 74,-/mnd.

 
Visma Finale
Rapportering

NOK 1 267,-/mnd.

Inkludert 1 firma

Ekstra firma:
NOK 74,-/mnd.

Velg din Visma Finale byråpakke 

Visma Finale kan brukes av regnskapsbyrå uansett om du har en økonomiløsning fra Visma eller en annen leverandør. Visma tilbyr regnskapsbyråer en totalpakke for effektiv byrådrift.

 

Byrå Avstemming

NOK 578,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 201,-/mnd.

 Avstemming

Byrå Basic

NOK 1023,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 403,-/mnd.

 Årsoppgjør

Byrå Standard

NOK 1113,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 519,-/mnd.

 Årsoppgjør

 Skatt          

Flere byråløsninger fra Visma Finale


Visma Finale
Investor

NOK 504,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 170,-/mnd.

 Visma Finale
Driftsmidler

NOK 572,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 201,-/mnd.

 Visma Finale
Konsolidering

NOK 1 484,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 519,-/mnd.

 Visma Finale
Rapportering

NOK 1 267,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker
NOK 445,-/mnd.

 Visma Boardroom

Elektronisk signering NOK 29,-/Signatur 

Dokumenter ikke generert av Visma Finale NOK 10,-/Signatur 

Visma Finale Avstemming

Automatisert avstemming av balansekonti og utvalgte resultatkonti. Dokumenterer åpne poster, arkiverer og distribuerer avstemmingsresultat. Integrert med ditt regnskapssystem.

Les mer

 


Visma Finale Årsoppgjør

Hjelper deg med ligningsoppgaver, årsregnskap og aksjonærregisteroppgaver. Innebygd automatikk sørger for at årsoppgjøret blir korrekt i henhold til norske lover og regler.

Les mer

 

Visma Finale Skatt

Gjør det enkelt med selvangivelse og skatteberegninger. Import av forhåndsutfylt selvangivelse fra Altinn og elektronisk innsendelse. Integrert med Årsoppgjør og Investor.

Les mer

 

Visma Finale Investor

Gir deg full oversikt over aksjer og andre verdipapirer, beholdning og transaksjoner, samt regnskapsmessige gevinster og tap. Løsningen er integrert med Årsoppgjør og Skatt. 

Les mer


Visma Boardroom

Visma Boardroom er en skyapplikasjon for å forenkle og automatisere arbeidet med styremøter og generalforsamlinger. Møtene planlegges i skyen, protokoller utarbeides, signeres elektronisk og blir lagret i skyen.Integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør der informasjon om selskapet lastes opp i Visma Boardroom.

Se demo av løsningen

Les mer


Visma Finale Konsolidering

Løser ditt behov for både konsolidering av konsernregnskaper og tilhørende rapporteringer. Løsningen har tett integrasjon med Rapportering og Årsoppgjør.

Les mer

 

Visma Finale Driftsmidler

Løsningen for deg som trenger et funksjonsrikt driftsmiddelkartotek eller oversikt over driftsmidler, både utgiftsførte, leasede og aktiverte. Integrert med Årsoppgjør.

Les mer

 

Visma Finale Rapportering

Utarbeidelse av perioderegnskaper, med rapportutskrifter, sammenstilling av data og beregning av nøkkeltall. Gir deg rapporter utover det som er standard i økonomiløsningen.

Les mer

 


Support og leveranse av Visma Finale

Løsningene fra Visma Finale leveres i samarbeid med Visma-sertifiserte partnere. Våre partnere tilbyr kun support på Finale Avstemming og support på øvrige Finale Produkter må kjøpes direkte fra Visma. 

Detaljer rundt din leveranse, og kostnader knyttet til dette, vil variere avhengig av dine behov. Ta kontakt med oss for en behovsavklaring og et prisestimat fra en av våre Visma Partnere.

 

Ta kontakt

Lurer du på noe, eller ønsker du en demo av løsningen? Kontakt oss gjerne.

64_service.svg

Jeg vil vite mer

64_support.svg

Jeg trenger support

Visma Support

Ta kontakt med din partner. Vårt forhandlernettverk gir din bedrift tilgang til lokal rådgiving, oppfølging og supporttjenester.