Årsoppgjør

Pakker & priser

Visma Finale overtar der økonomisystemet slutter

Med Visma Finale får du alt du trenger innen regnskapsavslutning og skatterapportering. Våre brukervennlige løsninger har innebygd funksjonalitet og automatiske prosesser som bidrar til en rask og enkel vei til et ferdig og korrekt resultat på årsoppgjøret

Kontakt oss hvis du ønsker råd om hvilken løsning som er best egnet for din bedrift. 

Velg din Visma Finale bedriftspakke 

Du kan bruke Visma Finale både med og uten en økonomiløsning fra Visma. Løsningene er integrert med en rekke økonomisystemer.

Bedrift
Avstemming
 

NOK 505,-/mnd.

Inkludert 1 firma
Ekstra firma: NOK 67,-/mnd.

Avstemming

  

 
Bedrift
Basic
 

NOK 605,-/mnd.

Inkludert 1 firma
Ekstra firma: NOK 67,-/mnd.

Årsoppgjør

 

 
Bedrift
Standard
 

NOK 915,-/mnd.

Inkludert 1 firma
Ekstra firma: NOK 67,-/mnd.

Avstemming
Årsoppgjør
  

 
Bedrift
Komplett
 

NOK 1020,-/mnd.

Inkludert 1 firma
Ekstra firma: NOK 67,-/mnd.

 Avstemming
 Årsoppgjør
 Skatt

 


 
Visma Finale
Investor

NOK 450,-/mnd.

Inkludert 1 firma

Ekstra firma:
NOK 67,-/mnd.

 
Visma Finale
Driftsmidler

NOK 515,-/mnd.

Inkludert 1 firma

Ekstra firma:
NOK 67,-/mnd.

 
Visma Finale
Konsolidering

NOK 1 330,-/mnd.

Inkludert 1 firma

Ekstra firma:
NOK 67,-/mnd.

 
Visma Finale
Rapportering

NOK 1 135,-/mnd.

Inkludert 1 firma

Ekstra firma:
NOK 67,-/mnd.

Velg din Visma Finale byråpakke 

Visma Finale kan brukes av regnskapsbyrå uansett om du har en økonomiløsning fra Visma eller en annen leverandør. Visma tilbyr regnskapsbyråer en totalpakke for effektiv byrådrift. Les mer om vårt tilbud her.

 

Byrå Avstemming

NOK 515,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 180,-/mnd.

 Avstemming

Byrå Basic

NOK 915,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 360,-/mnd.

 Årsoppgjør

Byrå Standard

NOK 1000,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 465,-/mnd.

 Årsoppgjør

 Skatt          Visma Finale
Investor

NOK 450,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 150,-/mnd.

 Visma Finale
Driftsmidler

NOK 515,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 180,-/mnd.

 Visma Finale
Konsolidering

NOK 1 330,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker:
NOK 465,-/mnd.

 Visma Finale
Rapportering

NOK 1 135,-/mnd.

Inkludert 1 bruker

Ekstra bruker
NOK 400,-/mnd.

 Visma Boardroom

Elekronisk signering NOK 29,-/Signatur 

Dokumenter ikke generert av Visma Finale NOK 10,-/Signatur 

Visma Finale Avstemming

Automatisert avstemming av balansekonti og utvalgte resultatkonti. Dokumenterer åpne poster, arkiverer og distribuerer avstemmingsresultat. Integrert med ditt regnskapssystem.

Les mer

 


Visma Finale Årsoppgjør

Hjelper deg med ligningsoppgaver, årsregnskap og aksjonærregisteroppgaver. Innebygd automatikk sørger for at årsoppgjøret blir korrekt i henhold til norske lover og regler.

Les mer

 

Visma Finale Skatt

Gjør det enkelt med selvangivelse og skatteberegninger. Import av forhåndsutfylt selvangivelse fra Altinn og elektronisk innsendelse. Integrert med Årsoppgjør og Investor.

Les mer

 

Visma Finale Investor

Gir deg full oversikt over aksjer og andre verdipapirer, beholdning og transaksjoner, samt regnskapsmessige gevinster og tap. Løsningen er integrert med Årsoppgjør og Skatt. 

Les mer


Visma Boardroom

Visma Boardroom er en skyapplikasjon for å forenkle og automatisere arbeidet med styremøter og generalforsamlinger. Møtene planlegges i skyen, protokoller utarbeides, signeres elektronisk og blir lagret i skyen.Integrasjon med Visma Finale Årsoppgjør der informasjon om selskapet lastes opp i Visma Boardroom.

Se demo av løsningen

Les mer


Visma Finale Konsolidering

Løser ditt behov for både konsolidering av konsernregnskaper og tilhørende rapporteringer. Løsningen har tett integrasjon med Rapportering og Årsoppgjør.

Les mer

 

Visma Finale Driftsmidler

Løsningen for deg som trenger et funksjonsrikt driftsmiddelkartotek eller oversikt over driftsmidler, både utgiftsførte, leasede og aktiverte. Integrert med Årsoppgjør.

Les mer

 

Visma Finale Rapportering

Utarbeidelse av perioderegnskaper, med rapportutskrifter, sammenstilling av data og beregning av nøkkeltall. Gir deg rapporter utover det som er standard i økonomiløsningen.

Les mer

 


Support og leveranse av Visma Finale

Løsningene fra Visma Finale leveres i samarbeid med Visma-sertifiserte partnere. Våre partnere tilbyr kun support på Finale Avstemming og support på øvrige Finale Produkter må kjøpes direkte fra Visma. 

Detaljer rundt din leveranse, og kostnader knyttet til dette, vil variere avhengig av dine behov. Ta kontakt med oss for en behovsavklaring og et prisestimat fra en av våre Visma Partnere.