Nettbasert lønnssystem

Effektivt lønnssystem som forenkler lønnsarbeidet

Kontakt oss

Visma.net Payroll

Ny hverdag med et nettbasert lønnssystem

Visma.net Payroll er vårt nettbaserte lønnssystem for store og små bedrifter. Å ha et nettbasert lønnssystem betyr mer automatikk og mindre manuelle prosesser. Alt foregår i skyen, altså ingen lokal installasjon eller utgifter til vedlikehold. Du har tilgang til systemet fra alle enheter, og vet at du jobber i sanntid. Lønningsansvarlige får et smart og effektiv vertkøy, som gir full oversikt og kontroll. Samtidig får alle ansatte tilgang til smarte løsninger for registrering av ferie, fravær, reiser og timer direkte fra mobilen sin. Rett og slett en ny hverdag for alle i bedriften.

Gjør jobben fra mobilen

Visma.net Payroll fungerer like bra på alle enheter – pc, nettbrett eller mobil. Gjør jobben der og da, når det passer deg.

Avansert lønnsfunksjonalitet

Smarte rutiner i løsningen automatiserer avansert lønnsbehandling. Visma.net Payroll gir deg funksjonalitet som tidligere har vært forbeholdt store, komplekse og dyre systemer.

Spar tid og penger

Både lønnsavdelingen og de ansatte jobber mer effektivt, med mer automatikk og mindre manuelle prosesser. Reduser kostnader knyttet til IT-drift og vedlikehold.

Fornøyde
medarbeidere

Frigjør tid hos de ansatte. Aldri har det vært enklere å føre timelister, reiseregninger, ferieønsker og fravær.

Enkelt å følge
lover og regler

Løsningen er alltid oppdatert på gjeldende satser, lover og regler. Rapportering til det offentlige skjer automatisk, og det er full integrasjon med Altinn.

Integrert med ditt økonomisystem

Løsningen er integrert med vår komplette skyløsning Visma.net ERP. Det gjør det mulig å løfte alle prosessene i bedriften til skyen, i én og samme nettløsning. 

  
Hvorfor velge Visma.net Payroll?

 En ny og effektiv hverdag med mobile løsninger

Visma.net Payroll er en smidig og brukervennlig løsning som vil endre måten du jobber med lønn og HR på. Med vår løsning blir manuelt arbeid og tidkrevende oppgaver erstattet av smidige, brukervennlige og automatiske prosesser. Du arbeider i skyen, som betyr at du kan jobbe i løsningen vår fra pc, nettbrett eller mobil. Du har tilgang til alt du trenger. Godkjenning kan skje på farten, enten du er leder eller lønningsansvarlig. Ingen flaskehalser, samtidig kan du være trygg på at dataene behandles trygt, raskt og kontrollert. Du sparer tid. Komplekse oppgaver blir gjort enkle. Trygghet, forutsigbarhet og brukervennlighet i én og samme løsning.


En hverdag i skyen


Med lønn i skyen får du en mer fleksibel hverdag. Du kan logge på og jobbe i lønnssystemet når du har behov for det, på ferie, på hytta, på bussen eller på jobb. Med et nettbasert lønnssystem trenger du ikke å tenke på versjonsoppdateringer. I skyen kan også lønnsprossessene automatiseres og regelstyres. Så snart det skjer endringer i regelverk implementeres og oppdateres dette i løsningen, noe som sørger for at registreringer alltid blir korrekte. Oppgraderinger skjer automatisk, uten at du behøver å løfte en finger. Visma sørger for sikker datalagring og jevnlig sikkerhetskopiering, slik at du kan konsentrere deg om viktigere oppgaver. Er du i tillegg også opptatt av å ha forutsigbare kostnader, er skyløsning noe for deg. I motsetning til lokalt installert programvare, kreves det ingen store kapitalinvesteringer ved kjøp av skybaserte løsninger. I stedet har man kun løpende abonnementsutgifter.


En mobil hverdag

Manuelle rutiner og tidkrevende prosesser er ofte en kilde til frustrasjon blant ansatte. Visma.net Payroll forenkler føring av timer, fravær og reiser for de ansatte i bedriften – alt kan gjøres enkelt og raskt fra mobil, nettbrett eller pc. Du slipper å ta med papirkvitteringer tilbake til kontoret. Eller fylle ut og levere egenmeldingsskjema når du er tilbake på jobb. Lønnsslippen kommer direkte til mobilen hver måned, og gamle lønnslipper og årsoppgaver ligger lagret i arkivet, også dette tilgjengelig når du måtte trenge det. Ansatte får en oversikt de ikke har hatt tidligere, i én og samme løsning. Se infografikk om hvordan selvbetjening effektiviserer bedriften.

Mobilen er med oss overalt. Det gir nye muligheter, vi kan utnytte ledige stunder. Ledere kan innvilge ferieønskene til de ansatte når det måtte passe, godkjenne timelister eller utlegg på vei til møte eller mens man er på egen reise.
Avansert lønnsfunksjonalitet letter din arbeidshverdag

Med Visma.net Payroll får du et effektivt lønnssystem som hjelper deg med å gjøre jobben din. Funksjonalitet som tidligere har vært forbeholdt større lønnssystemer, er nå tilgjengelig for bedrifter i alle størrelser. Du kan for eksempel legge inn en lønnsendring tilbake i tid, systemet sørger automatisk for etterbetaling for aktuelle måneder. Lønnssystemet er integrert med Altinn, som betyr at innsending av A-meldinger med returdata og innhenting av skattekortopplysninger skjer automatisk. Om du korrigerer en fri bil tilbake i tid, vil systemet dermed automatisk oppdatere a-melding for de aktuelle månedene. Med datostyring kan du registrere transaksjoner fram i tid. Og om ansatte begynner eller slutter midt i en måned, vil systemet automatisk delberegne lønn. Det samme gjelder om du endrer fastlønn midt i en måned.

Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk og satser. Løsningen sørger for eksempel for at utlegg registreres korrekt, og beregner diett etter statens satser, både innland og utland. Satser oppdateres automatisk. Du har også mulighet for å legge inn egne satser dersom bedriften ønsker det.

Alt i alt mindre manuelle korreksjoner for deg, og mer tid der du trengs.
  

- Løsningen er alltid tilgjengelig og oppdatert og jeg kan stole på at informasjonen er korrekt. Alle manuelle prosesser er automatisert, noe som sparer masse tid for både meg og de ansatte.

Christine Sundell, lønnsansvarlig Gourmetcompagniet AS

  
Funksjonalitet i Visma.net Payroll
Delberegning av lønn Automatisk beregning av lønn for ansatte som begynner eller slutter midt i en måned. Får en person lønnsøkning midt i en måned, håndteres det også automatisk
Lønnsslipp til mobil Ansatte får lønnsslippen på mobiltelefonen, og har tilgang til full historikk.
Integrasjon med Altinn (A-melding)  
Integrasjon med økonomi

Sømløs integrasjon med Visma.net ERP.
Filbasert integrasjon til Visma Business, Visma Global og andre økonomisystemer.

Pensjonsrapportering (OTP) XML-fil du laster opp hos din leverandør av tjenestepensjon*
Fagforeningskontingent Beregning og rapportering av fagforeningstrekk*
Feriepenger og lønn i feriemåneden Feriepenger inkl. lønn i feriemåneden håndteres automatisk.
God oversikt over historiske data Se alle lønnsendringer til ansatte, endringer i arbeidsforhold o.s.v.
Firma med avdelingskontor Ansatte knyttes til aktuelt arbeidssted for korrekt innberetning til myndigheter (A-melding og trygdekontor).
Timeregistrering

Ansatte registrerer timer, overtid og flexitid (pluss-/minustid).
Fastlønnede kan registrere alle sine timer, eller kun avviket.

Spesiell lønnskompensasjon Skal arbeidede timer utbetales med spesiell lønnskompensasjon, støttes det av løsningen.
Ferie og fravær Ansatte registrerer ferieønsker og fravær, enten via nettleser eller mobilapp.
Godkjenning på farten Ledere kan godkjenne fra mobilen, innbakt regelverk forenkler kontrollen.
Full oversikt for ansatte Full oversikt over timer, ferie og fravær.
Full oversikt for ledere Full oversikt over ansattes timelister, ferie og fravær.
Regelverket ivaretas, medfører lite å kontrollere.
Lover og regler Alle lover og regler ivaretas av løsningen.
Korrekt ferie- og fraværsstatistikk  Fravær registreres når det oppstår. Leder har oversikt over feriekabalen. Dette bidrar til korrekt fraværsstatistikk, alt fravær fanges opp av løsningen. Ledere har full ferieoversikt, og på lik linje med den ansatte selv - til enhver tid kontroll på antall feriedager tilgode.
Enkelt for ansatte å føre en korrekt reiseregning Ingen kjennskap til komplisert regelverk er nødvendig.
Før utlegg direkte fra mobiltelefonen App for føring av reise og utlegg.
Kvitteringer rett inn i løsningen Ta bilde av kvitteringer og last direkte opp til løsningen.
Godkjenning på mobil/app Ledere kan godkjenne reiser og utlegg direkte fra mobilen.
Automatisk føring av kjørebok App som tracker kjøringen din (antall kilometer og bompenger)**
Kredittkorttransaksjoner integrert Få dine kredittkorttransaksjoner direkte inn i løsningen.
Lover og regler Løsningen sørger for at utlegg registreres korrekt, og at lover og regler følges.
Statens satser Løsningen beregner diett etter statens satser, både innland og utland. Satser oppdateres automatisk. Mulighet for egne satser.
Valuta Løsningen støtter valuta. Angi aktuell dag å få riktig kurs.

  

  
Leveranse, pakker og priser for Visma.net PayrollVi leverer Visma.net Payroll i samarbeid med Visma-sertifiserte partnere over hele landet. Det betyr at du er sikret rådgivningen, oppfølgingen og supporten du trenger. Våre partnere har erfarne konsulenter og spesialister på våre lønn- og HR-løsninger, som sørger for at du får bistand fra et solid støtteapparat både før, under og etter utrulling av løsningen. 

Visma.net Payroll får du på abonnement. Du betaler kun et fast grunnbeløp hver måned, samt et fast beløp for hver ansatt som får lønn i systemet. Alle løsninger og mobilapper rettet mot ansatte er inkludert. Det betyr at du kun betaler for det du bruker - og ingenting mer.

Visma.net Payroll+
 

NOK 199,- /mnd.
NOK 49,- /mnd. per ansatt
Inkludert 1 bruker og 1 firma
Ekstra firma: NOK 119,- /mnd.

Definisjon ansatt:
En person som mottar en lønnsslipp gjennom lønnssystemet.

 

  
Hva vil Visma.net Payroll bety for deg?

Daglig leder/økonomiansvarlig

Gi din bedrift et konkurransefortrinn og effektiviser lønn- og HR-arbeidet på tvers av hele din bedrift:
 • Ingen kostnader til drift og oppdateringer av lønnssystemet
 • Effektiv registrering av ferie, fravær og reiseregninger
 • Smarte og fremtidsrettet

Leder

Få full oversikt over dine ansattes timelister, ferier, fravær og reiser:
 • Godkjenn feriesøknader og reiseregninger på mobilen
 • Full ferieoversikt for din avdeling
 • Kontroll på ansattes timeforbruk

Lønn- og HR-ansvarlig

Et nettbasert lønnssystem gir deg en enklere og mer effektiv jobbhverdag og full kontroll på lønnshåndteringen:
 • Fleksibelt og brukervennlig system
 • Farvel til uoversiktlige lister og skjemaer
 • Reduser punching betydelig

Ansatt

Utfør administrative oppgaver når du vil, hvor du vil. Visma.net Payroll gjør det enkelt å være ansatt.
 • Farvel til uoversiktlige lister og skjemaer
 • Registrer ferieønske og fravær fra mobilen
 • Send bilde av kvitteringen rett til leder (utlegg)

  

  

  

La oss vise deg Visma.net Payroll!

Vi tar gjerne en nærmere titt på hva Visma.net Payroll kan gjøre for deg og din bedrift. Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 
  

Håndbøker

Med våre nettbaserte håndbøker gir du alle ansatte informasjonen de trenger. Håndbøkene er alltid oppdaterte og enkle å administrere.

Les mer om Visma Håndbøker

Kurs og kompetanse

Som Visma-kunde kommer du på innsiden av landets største fagmiljø for lønn og HR, med et bredt kurstilbud av klasseromskurs og nettkurs.

Se vårt kurstilbud

Visma Community

Som kunde av oss får du tilgang til vårt ressursområde for lønn og HR på Visma Community. Her finner du fagnytt, regelnytt, brukertips og andre ressurser.

Sjekk det ut på Visma Community