Høstkonferansen er en digital konferanse, stappfull av faglig innhold for deg som jobber med lønn, personal, økonomi eller regnskap.

Du møter våre dyktige og engasjerende foredragsholdere som brenner for å dele sin kunnskap med deg, i en helt ny digital konferansesal. Foredragsholderne har også satt av god tid til spørsmål fra dere. 

Agenda
Høstkonferanse 2021

Onsdag 10. november

Lønn og Personal - lover og regler, Visma.net Payroll, Visma lønn og Huldt & Lillevik Lønn

09:00 - 09:06
Introduksjon til Høstkonferansen
09.06 - 09:10
Pause
09:10 - 10:14
Introduksjon, nyheter og aktuelle tema innen lover og regler

10:14 - 10:30
Pause
10:30 - 11:16
Hjemmekontor, gaver i arbeidsforhold, arbeidsgiveravgift
11:16 - 11:30
Pause
11:30 - 11:48
Hjemmekontor, gaver i arbeidsforhold og arbeidsgiveravgift i systemet Visma.net Payroll
11:30 - 12:02
Hjemmekontor, gaver i arbeidsforhold og arbeidsgiveravgift i systemet Visma Lønn
11:30 - 11:48
Hjemmekontor, gaver i arbeidsforhold og arbeidsgiveravgift i systemet Huldt & Lillevik
12:00 - 12:30
Lunsj
12:30 - 13:00
Spørsmålsrunde (kun lover og regler)
13:00 - 13:10
Pause
13:10 - 13:26
OTP - lover og regler
13:26 - 13:30
Pause
13:30 - 13:44
OTP i systemet Visma.net Payroll
13:30 - 13:46
OTP i systemet Visma Lønn
13:30 - 13:39
OTP i systemet Huldt & Lillevik
13:50 - 13.55
Pause
13:55 - 14:22
Digital inntektsmelding - lover og regler
14:22 - 14:30
Pause
14:30 - 14:43
Digital inntektsmelding i systemet Visma.net Payroll
14:30 - 14:44
Digital inntektsmelding i systemet Visma Lønn
14:30 - 14:43
Digital inntektsmelding i systemet Huldt & Lillevik
14:44 - 14:55
Pause
14:55 - 15:31
GDPR - Lover og regler
15:31 - 15:40
Pause
15:40 - 15:52
GDPR i systemet Visma.net Payroll
15:40 - 15:52
GDPR i systemet Visma Lønn
15:40 - 15:55
GDPR i systemet Huldt & Lillevik
15:55 - 16:00
Pause
16:00 - 16:30
Spørsmålsrunde kun lover og regler

Onsdag 10. november

Finale årsoppgjør, Total årsoppgjør og Visma Periode & År

 10:15 - 10:21
Introduksjon til Høstkonferansen
10:21 - 10:25
Pause
10:25 - 11:04
Årsoppgjør: Endringer i regelverk for 2021
11:04 - 11:15
Pause
11:15 - 11:30
Årsoppgjør: Endringer i regnskapsloven for 2021
11:30 - 12:00
Lunsj
12:00 - 12:40
Årsoppgjør: Noteopplysninger for små foretak etter lovendring i 2021
12:40 - 12:50
Pause
12:50 - 13:09
Endringer i Total årsoppgjør
12:50 - 13:09
Endringer i Finale årsoppgjør
13:09 - 13:15
Pause
13:15 - 13:35
Prosjekt Sirius og effekten av dette
13:35 - 13:45
Pause
13:45 - 13:58
Introduksjon til Visma Periode & År
13:58 - 14:15
Pause
14:15 - 14:45
Møt Hermod som svarer på spørsmål
14:15 - 14:45
Møt Knut som svarer på spørsmål
14:15 - 14:45
Møt Malin som svarer på spørsmål

Torsdag 11. november

Økonomi, regnskap, rapportering og budsjettering

09:00 - 09:06
Velkommen til konferanse
09:05 - 09:10
Pause
09:10 - 09:47
Del 1: Nyheter og aktuelle temaer innen digitalisering av regnskapsrapporteringen og regulatoriske endringer. Og, hva innebærer den nye mva-meldingen?
09:47 - 10:00
Pause
10:00 - 10:38
Del 2: Nyheter og aktuelle temaer innen digitalisering av regnskapsrapporteringen og regulatoriske endringer. Og, hva innebærer den nye mva-meldingen?
10:38 - 10:55
Pause
10.55 - 11:30
Spørsmålsrunde med Morten Jensen (EY)
11:30 - 12:00
Lunsj
12:00 - 12:19
Del 1: Hvordan påvirker den nye mva-meldingen Visma.net ERP?
12:00 - 12:29
Del 1: Hvordan påvirker den nye mva-meldingen Visma Contracting?
12:00 - 12:20
Del 1: Hvordan påvirker den nye mva-meldingen Visma Business?
12:00 - 12:27
Del 1: Hvordan påvirker den nye mva-meldingen Visma Global?
Pause - justert etter når sesjonene er ferdige
12:35 - 12:57
Del 2: Hvordan påvirker den nye mva-meldingen Visma.net ERP?
12:45 - 13:16
Del 2: Hvordan påvirker den nye mva-meldingen Visma Contracting?
12:35 - 12:54
Del 2: Hvordan påvirker den nye mva-meldingen Visma Business?
12:45 - 13:04
Del 2: Hvordan påvirker den nye mva-meldingen Visma Global?
Pause - justert etter når sesjonene er ferdige
13:15 - 14:15
Møt foredragsholder på Visma.net ERP
13:30 - 14:15
Møt foredragsholder på Visma Contracting
13:10 - 14:15
Møt foredragsholder på Visma Business
13:20 - 14:15
Møt foredragsholder på Visma Global
Pause - justert etter når sesjonene er ferdige
14:25 - 14:55
Rapportering og budsjettering: Verktøy i skyen
14:55 - 15:05
Pause
15:05 - 15:35
Optimal budsjettering og brukertips i OneStop reporting
15:35 - 15:45
Pause
15:45 - 16:30
Møt foredragsholder på OneStop

Praktiske opplysninger

På denne digitale konferansen ønsker vi velkommen til et helt nytt digitalt konferanseområde. Du vil få tilsendt en link til konferanseområdet, dagen før konferansen. Du følger samme link hele dagen og kan gå ut og inn via samme link gjennom dagen. Du bestemmer selv hva du vil være med på. Vi gir deg også tilgang til opptak av sesjonene i etterkant av konferansen.

Etterutdanning

Konferansen gir timer til etterutdanning.

Pris

Lønn, personal, økonomi og regnskap, 2 dager, pris 3450,

Årsoppgjør, pris 1250,-

Er dere flere fra samme firma som ønsker å delta?

Vi tilbyr en gruppepris, totalt kr 10.000,- uavhengig av antall deltakere. Ta kontakt med oss på kurs@visma.no.

Pris

Pris pr deltaker, for begge dager, kr 3450,-

Du betaler samme pris uavhengig av om du deltar èn eller begge dager. 

Meld deg på nå