Visma Veilederen

Med Veilederen får du en levende internkontroll med enkle hjelpemidler

Kontakt oss, så hjelper vi deg
smartskill banner apple

?!

smartskill banner third face smartskill banner second face smartskill banner first face

Kompliserte regler. Enkelt fortalt.

Virksomheter i det offentlige er underlagt et omfattende regelverk. Med Veilederen er reglene du leter etter bare et tastetrykk unna. Veilederen holder deg oppdatert på nye og endrede lover og regler, hva det betyr for deg, i akkurat den stillingen du har, skreddersydd til din sektor.

Veilederen utgjør en forskjell i norske kommuner

Veilederen bidrar til trygge og gode beslutninger

Har han rett til full senioruke?

Vi har en ansatt som skal gå av med pensjon til sommeren. Har hun rett til å avvikle full senioruke?

Veilederen hjelper deg

Ja, den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år er hjemlet i ferielovens § 5(2). Det er ingen vilkår knyttet til denne uken i forhold til om du jobber hele eller bare deler av året. Bestemmelsen presiserer bare at du ikke kan ta ut flere dager fri enn du normalt jobber i løpet av en uke. Det betyr at en arbeidstaker med rett til seniorferie kan ta ut hele den ekstra uken i løpet av vårhalvåret selv om hun skal gå av med pensjon til sommeren.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Navn:
Kommune:
Telefon:
E-post:
 

visma smart skill contact image