Skole

Det finnes en regel for alt. Men hvor er de når du trenger dem?

Kontakt oss for mer informasjon?
smartskill banner apple

?!

smartskill banner third face smartskill banner second face smartskill banner first face

Veilederen Skole gjør hverdagen enklere

Skolesektoren er i stadig utvikling, og skolehverdagen er mye mer enn bare undervisning. Ansatte, foreldre og elever er i større grad enn tidligere klar over hvilke rettigheter de har krav på. Derfor stilles det store krav til ledere og ansatte i skolen. Men hvordan skal man så møte disse kravene? 

Veilederen hjelper deg med mange av de daglige spørsmålene på en enkel og oversiktlig måte. Gjennom verktøyene i Veilederen vil skolelederen kunne gi gode og raske svar på krevende personalspørsmål, og dermed heve sin kompetanse og bli tryggere i møte med foreldre og elever.

Veilederen gir din kommune

  • Raske og riktige beslutninger
  • Alltid oppdatert informasjon
  • Kompetanseheving
  • Effektiv jobbhverdag
  • Trygge og selvstendige medarbeidere

Hvor mange dager ferie har en deltidsansatt? Har foreldre rett til å observere undervisningen i klasserommet? Har tilkallingsvikaren rett til sykepenger fra arbeidsgiver? Gjelder tre- og fireårsregelen for ufaglærte lærere? Hvilken stillingskode og lønn har lærervikaren rett på? Har skolen erstatningsansvar for mobiltelefoner som blir stjålet i skoletiden? Hvordan regner jeg ut lønnsansiennitet? Har lærere rett til ny ferie hvis de blir syk i en arbeidsfri periode? Utløser personalmøtet overtid? Har den som ble mobbet rett til å vite hvilke sanksjoner mobberen får?

Smartskill for Skole

Veilederen hever kompetansen i norske kommuner

Oppsigelsesfrist på kontaktlærerfunksjon?

Vi har en lærer som har vært kontaktlærer i mange år, men fra neste skoleår ønsker vi å benytte læreren som timelærer i stedet. Kan vi bare frata læreren denne funksjonen? Hvilke oppsigelsesfrister gjelder for kontaktlærerfunksjonen?

Veilederen hjelper deg

Funksjoner som for eksempel kontaktlærer eller rådgiver er ikke omfattet av bestemmelsene om stillingsvern i verken lov eller tariffavtaler, og det er derfor ingen oppsigelsesfrister som gjelder.

Rektor kan i kraft av sin styringsrett fordele funksjonene blant skolens lærere slik det til enhver tid er mest hensiktsmessig. Selv om en rektor kan ta en avgjørelse innenfor styringsretten, må avgjørelsen likevel være saklig og følge prinsippene for god saksbehandling.

For eksempel kan det ikke legges avgjørende vekt på at en lærer skal ha foreldrepermisjon. Læreren som står i fare for å miste funksjonen bør få anledning til å uttale seg, selv om det er rektor som avgjør.

Veilederen inneholder

Oppslagsverk - Kompliserte regler samlet og forklart på en enkel og oversiktlig måte. Omfatter alt du trenger å vite om undervisningspersonale, ikke-pedagogisk personale, foreldre og elever.

Nyhetsmeldinger - Det kommer stadig nye regler som du er pålagt å følge. Veilederen holder ansatte i din kommune oppdatert.

Spørsmål og svar - En tematisk oversikt over de mest vanlige spørsmålene i din sektor.

Lønnskalkulator - For beregning av timelønn, overtidstillegg, trekk i lønn m.m.

E-læring - Kompetanseheving når det passer deg, der det passer deg. Dokumentert opplæring av ansatte i aktuelle og viktige temaer.

Faglig svartjeneste - Våre jurister og fageksperter er tilgjengelig for deg når du trenger det.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Navn:
Kommune:
Telefon:
E-post:
 

visma smart skill