Barnevern

Kunnskap om regelverket skaper trygghet hos ledere og ansatte og sikrer kvalitet i tjenestene 

Veilederen Barnevern gjør hverdagen enklere

Ansatte i barneverntjenesten arbeider på et område hvor riktig bruk av rettsregler spiller en avgjørende rolle i det daglige arbeidet. Viktige avgjørelser skal fattes, ofte med store konsekvenser for barn og foreldre. Derfor er det også et krav i internkontrollforskriften at ansatte i barneverntjenesten har tilgang til og kunnskap om de lover og regler som til enhver tid gjelder på barnevernfeltet.

Veilederen gir deg kunnskap og trygghet når du trenger det.

Veilederen gir barnevernstjenesten

  • Kompetanseheving
  • Raske og riktige beslutninger
  • Alltid oppdatert informasjon
  • Trygge og selvstendige medarbeidere
  • Bedre internkontroll
  • Riktigere saksbehandling for fylkesnemd og domstol

 Prøv Veilederen gratis i 14 dager 

Veilederen inneholder

ikon

Oppslagsverk - Kompliserte regler samlet og forklart på en enklere og mer oversiktlig måte skreddersydd til deg i din situasjon. Både på Personal og Barn.

ikon

Spørsmål og svar - En enkel oversikt over de mest vanlige spørsmålene i din sektor.

ikon

E-læring - Kompetanseheving når det passer deg, der det passer deg. Dokumentert opplæring av alle de ansatte i aktuelle og viktige temaer.

ikon

Faglig svartjeneste - Våre jurister og fagpersoner er tilgjengelig for deg, og gir deg raske og gode svar.

ikon

Nyhetsmeldinger - Det kommer stadig nye regler som du er pålagt å følge. Veilederen holder ansatte i din kommune oppdatert.

Veilederen gir deg svarene du trenger. Når du trenger dem.

Har samværsforelder partsrettigheter?

Har en samværsforelder partsrettigheter når det iverksettes hjelpetiltak hos forelderen barnet bor fast hos?

Veilederen hjelper deg

Samværsforelderen har rett til å bli kjent med at sak er opprettet og årsaken til dette. Samværsforelderen vil imidlertid ikke ha partsrettigheter knyttet til om det skal iverksettes tiltak eller ikke, hvilke type tiltak og begrunnelsen for dette.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Vi trenger ditt samtykke.