Barnevern

Full oversikt over gjeldende lover og regler.

Kontakt oss for mer informasjon

Veilederen Barnevern gjør hverdagen enklere

Ansatte i barneverntjenesten arbeider på et område hvor riktig bruk av rettsregler spiller en avgjørende rolle i det daglige arbeidet. Viktige avgjørelser skal fattes, ofte med store konsekvenser for barn og foreldre. Derfor er det også et krav i internkontrollforskriften at ansatte i barneverntjenesten har tilgang til og kunnskap om de lover og regler som til enhver tid gjelder på barnevernfeltet.

Hvordan skal en kommune sikre at ansatte i barnevernet er oppdatert på lov- og regelverk til enhver tid, og bruker det riktig? Veilederen hjelper til med dette. Veilederen hjelper den erfarne og uerfarne ansatte, og den hjelper ledere som står ansvarlig for at kommunen leverer forsvarlige tjenester og tiltak på barnevernområdet.

Veilederen gir barnevernstjenesten

  • Kompetanseheving
  • Raske og riktige beslutninger
  • Alltid oppdatert informasjon
  • Trygge og selvstendige medarbeidere
  • Bedre internkontroll
  • Riktigere saksbehandling for fylkesnemd og domstol

Veilederen inneholder

ikon

Oppslagsverk - Kompliserte regler samlet og forklart på en enklere og mer oversiktlig måte skreddersydd til deg i din situasjon. Både på Personal og Barn.

ikon

Spørsmål og svar - En enkel oversikt over de mest vanlige spørsmålene i din sektor.

ikon

E-læring - Kompetanseheving når det passer deg, der det passer deg. Dokumentert opplæring av alle de ansatte i aktuelle og viktige temaer.

ikon

Faglig svartjeneste - Våre jurister og fagpersoner er tilgjengelig for deg, og gir deg raske og gode svar.

ikon

Nyhetsmeldinger - Det kommer stadig nye regler som du er pålagt å følge. Veilederen holder ansatte i din kommune oppdatert.

Veilederen gir deg svarene du trenger. Når du trenger dem.

Har samværsforelder partsrettigheter?

Har en samværsforelder partsrettigheter når det iverksettes hjelpetiltak hos forelderen barnet bor fast hos?

Veilederen hjelper deg

Samværsforelderen har rett til å bli kjent med at sak er opprettet og årsaken til dette. Samværsforelderen vil imidlertid ikke ha partsrettigheter knyttet til om det skal iverksettes tiltak eller ikke, hvilke type tiltak og begrunnelsen for dette.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 
contact icon