Barnehage

Hva sier regelverket?

Du slipper å lete. Det har vi allerede gjort for deg.

Veilederen Barnehage gjør hverdagen enklere

Kommunale barnehager er underlagt et omfattende regelverk, og du er pålagt å følge det. Brukere av kommunens tjenester er i større grad mer bevisst på sine rettigheter enn tidligere. Dette krever stadig høyere og alltid oppdatert kompetanse hos de ansatte.

Veilederen hjelper deg med mange av de daglige spørsmålene på en enkel og oversiktlig måte. Ansatte på ulike nivå i barnehagen vil heve sin kompetanse og bli tryggere i møte med foreldre og barn.

Veilederen inneholder

ikon

Oppslagsverk - Kompliserte regler samlet og forklart på en enklere og mer oversiktlig måte skreddersydd til deg i din situasjon. Både på Personal og Barn.

ikon

Spørsmål og svar - En enkel oversikt over de mest vanlige spørsmålene i din sektor.

ikon

Nyhetsmeldinger - Det kommer stadig nye regler som du er pålagt å følge. Veilederen holder ansatte i din kommune oppdatert.

ikon

Faglig svartjeneste - Våre jurister og fagpersoner er tilgjengelig for deg, og gir deg raske og gode svar.

Kan bilder fra barnehagen brukes på sosiale medier?

Hvilke regler gjelder når foreldrene legger ut bilder på sosiale medier fra arrangementer i barnehagen?

Veilederen hjelper deg

Foreldrene er underlagt de samme regler som barne­hagen når det gjelder publisering av bilder. Foreldrene skal ha samtykke fra barnets foreldre før de publiserer bilder av andres barn.

Det er den enkelte forelder selv som er ansvarlig for de bildene han/hun legger ut på sosiale medier.

Barnehagen, foreldrerådet eller SU kan lage retningslinjer for hvordan man ønsker at foreldrene publiserer bilder fra barnehagen.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Vi trenger ditt samtykke.