Barnehage

Hva sier lovverket?

Du slipper å lete. Det har vi allerede gjort for deg.

Kontakt oss for mer informasjon?
smartskill banner apple

?!

smartskill banner third face smartskill banner second face smartskill banner first face

Veilederen Barnehage gjør hverdagen enklere

Virksomheter i det offentlige er underlagt et omfattende regelverk, og du er pålagt å følge det. Brukere av kommunens tjenester er i større grad mer bevisst på sine rettigheter enn tidligere. Dette krever stadig høyere og alltid oppdatert kompetanse hos de ansatte.

Hvordan skal man så kunne møte disse kravene i en allerede hektisk hverdag? Veilederen hjelper deg med mange av de daglige spørsmålene på en enkel og oversiktlig måte. Gjennom ulike verktøy vil ansatte på ulike nivå i barnehagen heve sin kompetanse og bli tryggere i møte med foreldre og barn.

Veilederen gir din barnehage

  • Trygge og gode beslutninger
  • Kompetanseheving på ulike nivå
  • Mer tid til de viktigste oppgavene

Hvor mange dager ferie har en deltidsansatt? Kan vi kreve ny politiattest av de ansatte i barnehagen med jevne mellomrom? Har tilkallingsvikaren rett til sykepenger fra arbeidsgiver? Mister barnet retten til barnehageplass dersom foreldrene ikke betaler? Utløser personalmøtet overtid? Kan mor bestemme at far ikke kan hente barnet?

Smartskill for Skole

Veilederen inneholder

  • Oppslagsverk - Kompliserte regler samlet og forklart på en enklere og mer oversiktlig måte skreddersydd til deg i din situasjon. Både på Personal og Barn.
  • Nyhetsmeldinger - Det kommer stadig nye regler som du er pålagt å følge. Veilederen holder ansatte i din kommune oppdatert.
  • Spørsmål og svar - En enkel oversikt over de mest vanlige spørsmålene i din sektor.
  • Faglig svartjeneste - Våre jurister og fagpersoner er tilgjengelig for deg, og gir deg raske og gode svar.

Kan bilder fra barnehagen brukes på sosiale medier?

Hvilke regler gjelder når foreldrene legger ut bilder på sosiale medier fra arrangementer i barnehagen?

Veilederen hjelper deg

Foreldrene er underlagt de samme regler som barne­hagen når det gjelder publisering av bilder. Foreldrene skal ha samtykke fra barnets foreldre før de publiserer bilder av andres barn.

Det er den enkelte forelder selv som er ansvarlig for de bildene han/hun legger ut på sosiale medier.

Barnehagen, foreldrerådet eller SU kan lage retningslinjer for hvordan man ønsker at foreldrene publiserer bilder fra barnehagen.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Navn:
Kommune:
Telefon:
E-post:
 

smart skill contact image