Brannvern i hjemmetjenesten

Har dere kontroll? Gjennomfør sikkerhetssjekk ved hjelp av oversiktlig sjekkliste.

Fokus på brannsikkerhet i hjemmetjenesten blir viktigere og viktigere. Den eldre delen av befolkningen forventes å øke kraftig i årene fremover. De eldre bor i større grad enn før lenger i egne hjem eller i omsorgsboliger.

I hjemmetjenesten er brannforebygging også en del av forsvarlighetsvurderingen og det er viktig å avdekke risikoområder og iverksette tiltak hos hver enkelt bruker. Det kan man gjøre ved å ha sjekkliste med seg på førstegangsbesøket. Dette kan sørge for en systematisk gjennomgang av risikoområder.

Opplæring er helt avgjørende for at ansatte skal kunne vurdere brannrisikoen og iverksette riktige tiltak. Visma Veilederen hjelper dere med opplæringen

Vi trenger ditt samtykke.
Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.