Veilederen utvider til Helse og omsorg

Nå også med rus og psykisk helse, jordmortjeneste, helsestasjon m.m.

Vi ønsker pristilbud på utvidet versjon

Store utfordringer i helse- og omsorgstjenesten:

  • Samhandling mellom tjenestene
  • Felles forståelse for lovverket
  • Store krav og forventninger til tjenesten
  • Vold og trusler, tvang, taushetsplikt

Hvordan skaper din kommune trygghet hos de ansatte?

"Det starter alltid med somatikken – så må rus og psykisk helse tilpasse seg, selv om det ikke er spesielt relevant eller viktig for oss. Endelig settes dette også på dagsordenen. Veilederen vil kunne gi oss trygghet og felles forståelse mellom tjenestene."

Marit Skauge Johnsen, Områdeleder Rus og psykisk helse, Halden kommune

Hva er nytt i Veilederen Helse og Omsorg?

  • Utvidet innhold i oppslagsverket Tjenester
  • Nytt E-læringskurs «Vold og trusler fra pasienter, brukere eller pårørende»
  • Det er ventet landsomfattende tilsyn på samhandling og samarbeid om ROP-pasienter - Veilederen vil forberede kommunene på tilsynet med nyhetsmeldinger, nettforelesning med mer
  • Nyhetsoppdateringer på nytt lovverk – innen rus og psykisk helse er det mange endringer på gang
  • Nettforelesning om sentrale rettigheter for ansatte i tjenesten rus og psykisk helse
  • Rådgivningstjeneste på et kompleks område. Egne jurister med problematikk innen rus og psykisk helse som sitt fagfelt

 

Ønsker du pristilbud eller mer informasjon?

Fyll inn skjema så kontakter vi deg