Store utfordringer i helse- og omsorgstjenesten:

  • Samhandling mellom tjenestene
  • Felles forståelse for lovverket
  • Store krav og forventninger til tjenesten
  • Vold og trusler, tvang, taushetsplikt

Hvordan skaper din kommune trygghet hos de ansatte?

Hva er nytt i Veilederen Helse og Omsorg?

  • Utvidet innhold i oppslagsverket Tjenester
  • Nytt E-læringskurs «Vold og trusler fra pasienter, brukere eller pårørende»
  • Det er ventet landsomfattende tilsyn på samhandling og samarbeid om ROP-pasienter - Veilederen vil forberede kommunene på tilsynet med nyhetsmeldinger, nettforelesning med mer
  • Nyhetsoppdateringer på nytt lovverk – innen rus og psykisk helse er det mange endringer på gang
  • Nettforelesning om sentrale rettigheter for ansatte i tjenesten rus og psykisk helse
  • Rådgivningstjeneste på et kompleks område. Egne jurister med problematikk innen rus og psykisk helse som sitt fagfelt

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Vi trenger ditt samtykke.