visma smart skill contact image

Kompetansenøkkelen hjelper din kommune til å få full oversikt over undervisningskompetansen i skolen.

Last ned produktarket og bli enda bedre kjent med hvilke muligheter Kompetansenøkkelen kan gi.

Nedlasting