Visma Smartskill

Det er to ting du trenger å vite om regler: Det kommer stadig nye, og du må følge dem. Resten kan vi hjelpe deg med.

Ønsker du høre mer om hvordan vi gjør det?
smartskill banner apple

?!

smartskill banner third face smartskill banner second face smartskill banner first face

Våre produkter

visma smart skill kompetansenokkelen

Kompetansenøkkelen

Riktigere beslutninger. Bedre skole.

visma smart skill veilederen

Veilederen

Kompliserte regler. Enkelt fortalt.

Hvem er Visma SmartSkill

Visma SmartSkill

Det stilles stadig høyere krav til ledere og ansatte i offentlige virksomheter. Mer rettighetsbevisste innbyggere og ansatte krever at man til enhver tid er oppdatert og har tilstrekkelig kompetanse innenfor lov- og avtaleverk.

Visma SmartSkill gjør det enklere for deg å forstå regelverket. Du holder deg oppdatert på nye lover og regler og øker kompetansen hos deg og dine ansatte.

I 15 år har vi besvart faglige spørsmål fra ledere og ansatte i det offentlige. Våre verktøy har mer enn 10.000 brukere i over 400 kommuner og fylkeskommuner, så vi vet hva det spørres om. Det gir våre kunder tidsaktuelle og skreddersydde løsninger.

Visma SmartSkill gir din kommune

  • Et bedre beslutningsgrunnlag
  • Bedre kvalitet på tjenestene
  • Økonomiske gevinster
  • Trygghet på alle nivå
  • Økt kompetanse
Innherred Samkommune

Bjørn Engelin
Fagansvarlig personal
Innherred Samkommune

Jeg har veldig god erfaring gjennom mange år, Visma SmartSkill er alltid tilgjengelige og har meget god kvalitet. Veilederen brukes daglig i min jobb som kvalitetssikring og referansekilde. Verktøyet gjør lov og avtaleverk lettfattelig og utfyllende. Visma SmartSkill har også en meget god service på sin faglige svartjeneste, der får jeg som regel svar i løpet av et par timer.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

Navn:
Kommune:
Telefon:
E-post:
 

visma smart skill contact image