Ny forskrift om krav til ledelse og kvalitetsforbedring

Veilederen hjelper dere 

Det stilles stadig strengere krav til ledere i norske kommuner. Nytt lovverk fra 1.1.2017 vil tydeliggjøre dette ansvaret.

Har dere oversikt over medarbeideres kompetanse og behov for opplæring?

Sørger dere for at medarbeidere i virksomhetene har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere, og styringssystemet?

Veilederen gjør et komplisert regelverk enkelt og forståelig og gir dere dokumentert opplæring på relevante tema.

TRYGGHET

Ansatte i mer enn 300 norske kommuner blir tryggere i møte med kommunens innbyggere

TID

Våre jurister bistår over 3 500 ledere i norske kommuner

KOMPETANSE

Veilederen utsteder i gjennomsnitt mer enn 6000 kursbevis hver måned

         

"Veilederen gir oss raskt oversikt over gjeldende regelverk på en enkel og veldig begripelig måte."

Gry Solberg, Enhetsleder, Sarpsborg kommune.

Veilederen gir i dag over 250 norske kommuner en enklere hverdag med mer kompetente, selvstendige og tryggere medarbeidere innen:

  • Helse og omsorg 
  • Oppvekst
  • Barnevern

Les mer om Veilederen

Ønsker du eller noen i din kommune å bli kontaktet om Veilederen? Fyll ut informasjonen, så tar vi kontakt.