Mal på forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem