Mal på forskrift for tildeling av langtidsplass i sykehjem

    

Fyll inn skjema og last ned mal på forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig. Denne kan være til hjelp når dere skal utarbeide egen forskrift.

Forslaget inneholder de elementene som forskriften skal ivareta, blant annet kriterier, krav om vedtak, ventelister m.m. Vær oppmerksom på at den enkelte kommune må ta lokale hensyn. Kriteriene kan derfor være ulike fra kommune til kommune.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.