Kompetansenøkkelen

Gode lærere på rett plass er en forutsetning for den gode skole. Har du oversikt og kontroll?

Kontakt oss for en presentasjon

Kompetansenøkkelen hjelper deg

Med kompetansenøkkelen får du en løsning som gir deg full oversikt over undervisningskompetansen på individ-, skole- og kommunenivå. Du får en moderne løsning med et intuitivt brukergrensesnitt, som også ivaretar det komplekse regelverket i opplæringsloven, som definerer hvilken undervisningskompetanse den enkelte lærer har.

De nye bestemmelsene som regulerer undervisningskompetansen er en stille reform. De krever oversikt og kontroll. De krever en omlegging av hvordan man disponerer lærerressursene. Med kontroll og oversikt kan du legge grunnlaget for en enda bedre skole i morgen gjennom å målrette rekruttering og kompetanseutvikling.

icon

Arbeidsbesparende

Enkel og standardisert registrering, som sikrer likebehandling på tvers av skoler og kommuner, og gjør det lett å utveksle og gjenbruke informasjon.

icon

Kvalitetssikring

Utviklet av landets ledende fagmiljø med mer enn 15 års erfaring med regelverket og i tråd med etablert praksis.

icon

Skreddersøm

Skreddersydd for skoleverket i forhold til det komplekse regelverket man er underlagt og de særskilte behovene skolene har.

icon

Fleksibilitet

Full oversikt og felles grunnlag gir fleksibilitet ved kompetansegap. Omrokkering av lærere? Målrettet rekruttering? Målrettet kompetanseutvikling?

Skriv inn din e-post og last ned vårt produktark

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Kompetansenøkkelen har funksjonaliteten du trenger

Kompetansenøkkelen er rollebasert. Ut i fra rollen din kan du enkelt:

  • Veksle mellom lærere
  • Veksle mellom avdelinger og skoler
  • Veksle mellom fag og trinn
  • Automatisk beregne stillingskode og stillingsbetegnelse
  • Automatisk beregne minstelønnssatser
  • Ta ut rapporter
  • Prognostisere fremtidig kompetansebehov

Kompetansenøkkelen er en løsning som er i bruk, hvor kundene finner nye og utvidede anvendelsesområder som planlegging av skolestruktur, rapportering til GSI, m.m.

Har du spørsmål eller ønsker en presentasjon?

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 
contact icon